Plac ciągle w poprawkach

Wokół placu znów stanęło ogrodzenie

Plac Konstytucji 3 maja w Świdniku częściowo znów został zagrodzony barierkami. – Ciekawe po co? – zastanawiają się mieszkańcy miasta. Jak się okazuje, to z powodu kilku poprawek, które wykonawca musi uwzględnić przed ostatecznym odbiorem placu.


Zgodnie z zapowiedziami władz miasta modernizacja placu Konstytucji 3 maja – jedna z najważniejszych i najkosztowniejszych tegorocznych inwestycji – miała zakończyć się 11 listopada. I rzeczywiście to właśnie na centralnym placu miasta odbyły się miejskie uroczystości z tej okazji. Zaraz po tym, kiedy plac został otwarty, mieszkańcy zaczęli wytykać, że wygląda on na niedokończony. – Wszędzie są szpary, szczeliny i pokruszone krawędzie – narzekali.

Urząd Miasta tłumaczył wówczas, że choć uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości udało się zorganizować na placu, nie jest on jeszcze w pełni ukończony, a wykonawca zwrócił się o przedłużenie umownego terminu realizacji z powodu konieczności wprowadzenia zmian w wykonaniu części nawierzchni betonowej przy jednym z budynków. Ostatnio plac znów częściowo został odgrodzony barierkami. Dlaczego?

Przedstawiciele ratusza tłumaczą, że nawierzchnia placu wymagała jeszcze kilku poprawek, które zostały już wskazane wykonawcy. Muszą zostać wykonane przed ostatecznym odbiorem placu. Do tematu wrócimy. (w)