Płaczą, płacą, proszą

Od stycznia ceny biletów w busach na trasie Chełm – Lublin podrożały. W najgorszej sytuacji są emeryci, którym przewoźnicy jesienią i tak ucięli już ulgi. Poprosili chełmskich urzędników o interwencję w urzędzie marszałkowskim.

– Bilet z Chełma do Lublina kosztuje aż siedemnaście złotych – mówi jeden z podróżnych. – To bardzo drogo jak na trasę mierzącą siedemdziesiąt kilometrów. Praktycznie tyle samo za bilet inkasują przewoźnicy z Zamościa czy Białej Podlaskiej, miast położonych dużo dalej od Lublina niż Chełm.

Temat podejmowaliśmy w „Nowym Tygodniu” jesienią ub.r., bo prosili o to emeryci. Prywatni przewoźnicy ogłosili wtedy, że odtąd będą honorować tylko ulgi ustawowe i 20-proc. dla studentów. Skończyły się upusty dla emerytów (wtedy płacili już nie 11 a 15 zł, a od stycznia już 17 zł).

W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, który zajmuje się m.in. zezwoleniami na wykonywanie przewozu osób i dopłatami do przewozów pasażerskich, tłumaczono, że właściciele prywatnych firm przewozowych są zobowiązani do respektowania tzw. ulg ustawowych. Wskazywali, że przysługują one inwalidom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym, ale sam fakt bycia w wieku emerytalnym nie uprawnia do ulgi ustawowej, a ewentualnie do tzw. komercyjnej, której zakres ustala sam przewoźnik.

Emeryci mieli nadzieję, że na ich problem zwrócą uwagę chełmscy urzędnicy. W ich imieniu radni osiedla XXX-lecie wystosowali do chełmskiego ratusza pismo z prośbą o interwencję w urzędzie marszałkowskim. To było w grudniu ub.r. Pismo dotarło do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dopiero w ubiegły czwartek. Jeszcze nie zostało rozpatrzone. Dd stycznia chełmscy przewoźnicy wprowadzili podwyżki cen na trasie Chełm – Lublin. I znowu w najgorszej sytuacji są emeryci.

Urzędnicy mówią, że nie mają narzędzi prawnych, które umożliwiłyby regulowanie cen biletów.

– Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przewoźnicy mają obowiązek dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia cennik biletów jednorazowych i miesięcznych – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego. – Urząd Marszałkowski nie ma narzędzi prawnych, które umożliwiałyby mu regulowanie cen biletów. Przedłożony cennik biletów podlega tylko weryfikacji pod kątem ujęcia w nim informacji o cenach biletów ulgowych.

Większość przewoźników wykonujących regularny przewóz osób na linii komunikacyjnej Lublin – Chełm złożyła w styczniu 2019 roku nowe cenniki biletów, gdzie kwota za przejazd na trasie Chełm – Lublin wynosi 17 zł. Jeden z przewoźników przewidział dodatkowo dla pasażerów ulgę handlową (komercyjną) w kwocie 14 zł za przejazd na tej trasie. Do dzisiaj, czyli do 7 lutego, do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie nie wpłynęło żadne pismo z Urzędu Miasta Chełm w sprawie cen biletów dla emerytów dotyczące komunikacji na trasie Lublin – Chełm.

Z kolei właściciele firm przewozowych tłumaczą, że musieli podnieść ceny biletów, aby wyjść na swoje.

– Na stosowanie upustów dla emerytów nie stać nas – mówi Sylwester Palczewski, właściciel firmy Usługi Transportowe „MercBus” w Chełmie. – Państwo nie dofinansuje tych przejazdów. Stosujemy natomiast wszystkie ustawowe ulgi. W cenie biletów uwzględniona jest odległość w kilometrach, ale dla nas najważniejsze są koszty pracy, które ostatnio bardzo podrożały. W górę poszły ceny paliw, ubezpieczeń, koszty przystanków. To wszystko przełożyło się na podwyżki, które wprowadziliśmy od stycznia. Wcześniej przez kilka lat nie podwyższaliśmy cen biletów. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here