Plakatami powalczą ze szczurami

Lubelski ratusz rusza z akcją edukacyjną „STOP szczurom!”. Jej celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat wpływu samych mieszkańców na liczebność populacji gryzoni w mieście.


– Szczury to problem charakterystyczny dla dużych miast. Odpady gromadzone w niewłaściwy sposób mogą stanowić zachętę dla gryzoni. Ważne jest budowanie właściwych nawyków, które będą sprzyjały poprawie stanu czystości na osiedlach i ograniczaniu liczby gryzoni – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Dodaje, że „sposób, w jaki zabezpieczane są wiaty śmietnikowe, pojemniki na odpady oraz utrzymywana jest czystość czy niewyrzucanie resztek jedzenia do toalet, by nie trafiały do kanalizacji, znacząco wpływa na liczebność populacji szczurów”.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Lublina właściciele nieruchomości muszą przeprowadzać ich deratyzację. Chodzi zwłaszcza o takie miejsca, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, piwnice, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny. – Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku. Pierwszy termin to marzec – kwiecień, drugi to wrzesień – październik oraz w każdym przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości – wyjaśnia M. Głazik.

Przedstawiciele ratusza zachęcają administratorów i zarządców nieruchomości do skorzystania z materiałów graficznych. Plakat i projekt tabliczki „STOP szczurom!” można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu, następnie wydrukować i zawiesić na swojej posesji.

Zachęcamy administratorów i zarządców nieruchomości do skorzystania z opracowanych materiałów graficznych, ich druku i dystrybucji na podległych nieruchomościach.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania deratyzacji nieruchomości, w szczególności w takich miejscach jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin marzec – kwiecień, II termin wrzesień – październik oraz w każdym przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. GR