Plan maksimum

Budowa świetlicy w Strzelcach-Kolonii, remonty gminnych i powiatowych dróg, budowa chodników w Białopolu i Raciborowicach oraz zagospodarowanie Glinianek w Buśnie – m.in. te inwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat chce wykonać gmina Białopole. To, czy jej się uda, w dużej mierze zależy od unijnych pieniędzy.

W przygotowanym przez urzędników planie inwestycyjnym ujęto osiem zadań. Urzędnicy założyli, że uda się je wykonać w ciągu najbliższych dwóch lat.
– To taki nasz plan maksimum – mówi Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole. – Chciałbym, żeby został zrealizowany w stu procentach, ale będę też zadowolony jeśli uda się wykonać chociaż dwie trzecie.
Większość inwestycji, które zaplanowała gmina, zakłada udział funduszy europejskich. Jak zaznacza wójt, biorąc pod uwagę decyzję Brytyjczyków o wyjściu z UE, to być może ostatnia szansa, by korzystać ze środków unijnych na takich zasadach, jak dotychczas.
Opracowany przez urzędników plan zakłada m.in. budowę świetlicy w Strzelcach-Kolonii. Gmina ma już przygotowaną dokumentacje i będzie aplikować o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywana wartość inwestycji to ok. 600 tys. zł, z czego ok. 381 tys. zł miałoby stanowić unijne dofinansowanie. Kolejne z zadań dotyczy instalacji solarów i pomp ciepła. Gmina oszacowała inwestycję na 1,9 mln zł, z czego 1,6 mln zł to środki UE, 277 tys. wkład mieszkańców, a 24 tys. zł to udział gminy. Wniosek został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego i czeka na rozstrzygnięcie.

W planie inwestycyjnym nie mogłoby zabraknąć remontów gminnych i powiatowych dróg. Urzędnicy zaplanowali, że w tym roku uda się wyremontować drogę w Raciborowicach-Kolonii (800 m), Strzelcach (700 m), Białopolu (500 m). Na kolejne lata zaplanowano remonty dróg w Horeszkowicach (900 m), Raciborowicach (600 m), Teresinie (400 m) i Białopolu (1 km). Przewidziana jest także modernizacja dróg powiatowych – w sumie 12,6 km w Białopolu, Teresinie, Buśnie, Teremcu i Kurmanowie. Dzięki środkom z PROW już wkrótce uda się przebudować odcinek Kurmanów-Raciborowice i Teresin-Buśno. Gmina liczy również na oszczędności z PROW. Dzięki nim być może gmina dostanie pieniądze na przebudowę drogi z Teresina do Białopola, która znalazła się na 9. miejscu listy rezerwowej. Jeśli ceny za roboty drogowe będą niskie, może wystarczyć pieniędzy również na remont drogi w kierunku Siedliszcza i z Raciborowic do Strzelec. Kolejną z zaplanowanych inwestycji jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w Buśnie. Chodzi o budowę plaży, pomostów, altan, przebieralni i oświetlenia. Szacunkowy koszt inwestycji to 373 tys. zł, z czego wkład gminy miałby wynieść zaledwie 41 tys. zł. Do końca przyszłego roku urzędnicy zamierzają wybudować też 700 m sieci wodnokanalizacyjnej w Białopolu i w 400 m wodociągu w Buśnie.
– Gmina jest w stu procentach skanalizowana, ale sprzedajemy działki na osiedlu w Białopolu i chcemy uzbroić ten teren. Wodociąg w Buśnie będzie prowadził do terenów docelowo przeznaczonych pod inwestycyjne, m.in. do powstającej stacji paliw – mówi wójt Maruszewski.
Kolejna z inwestycji dotyczy budowy chodników w Białopolu i Raciborowicach. Sprawa była poruszana na ostatniej sesji. Obecny na niej Arkadiusz Bratkowski, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, zapewnił, że jeśli gmina dopełni formalności, zadanie zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie województwa. Ostatnie z planowanych zadań dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Chodzi o świetlice w Białopolu, Buśnie, Raciborowicach i Strzelcach, budynku Urzędu Gminy, szkół i dwóch hydroforni. Prace wyceniono na 2 mln zł, z czego 1,7 mln miałaby sfinansować UE. (kw)