Plus sto mieszkań

Najprawdopodobniej setka lokali powstanie w Świdniku w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Urząd Miasta Świdnik ogłosił konkurs na partnera, który wspólnie z nim zajmie się budową tych mieszkań. Zgłosił się jeden chętny – Bank Gospodarstwa Krajowego.


Świdnik jako jedno z pierwszych miast w kraju wyraziło chęć przyłączenia się do rządowego programu Mieszkanie Plus. Liczba zainteresowanych – nie tylko mieszkańców Świdnikach, ale także Lublina, Chełma i okolicznych gmin wiejskich – dowodzi, że ta decyzja była słuszna. Choć rekrutacja chętnych na mieszkania formalnie jeszcze się nie rozpoczęła, do świdnickiego ratusza od kilku miesięcy płyną zapytania w tej sprawie. Zgłosiło się już około 300 zainteresowanych osób.
– Zainteresowanie jest duże i niesłabnące – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Cieszy nas, że Świdnik jest postrzegany jako dobre miejsce do życia. Na pewno znaczenie ma też fakt, że nasze miasto jest bardzo dobrze skomunikowane z Lublinem. Do centrum Lublina ze Świdnika dojedziemy szybciej, niż mieszkańcy na przykład Czubów czy Czechowa.
Ostatnio urzędnicy ogłosili konkurs na partnera i inwestora, który wspólnie z UM stworzy spółkę odpowiedzialną za budowę mieszkań. Wkładem miasta będą działki, a inwestor odpowie za stronę finansową inwestycji.
– Wpłynęła jedna oferta z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy w trakcie jej weryfikacji od strony formalno-prawnej. Musimy się jeszcze zwrócić do BGK o uzupełnienie dokumentów. Kiedy te zostaną uzupełnione, uznamy, że wyłoniliśmy partnera i przystąpimy do kolejnego etapu prac – dodaje M. Piotrowicz.
Kiedy umowa pomiędzy partnerami zostanie podpisana, ruszą prace projektowe. Mieszkania powstaną przy ul. Grota-Roweckiego. Urząd ma w tym miejscu kilkuhektarowy teren, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Na pierwszych dwóch działkach powstanie jeden budynek z setką mieszkań. Mają mieć one metraż od 30 do 65 mkw. Pierwszeństwo w ich przydziale będą mieć rodziny wielodzietne, ale pod uwagę będzie brane również kryterium dochodowe. (w)