Po 300 i po 500

Chełmscy rodzice, skoro mogą, korzystają z rządowych programów. Tylko w ciągu miesiąca złożyli 1631 wniosków na „300 plus” i 457 na „500 plus”.

Rodzice uczniów, którzy nie ukończyli 20 lat (24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych) mogą w tym roku otrzymać pieniądze na wyprawkę szkolną. Jednorazowe wsparcie w ramach programu „Dobry start” to 300 zł. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Od 1 lipca można je składać za pośrednictwem internetu. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie tylko w ciągu miesiąca wpłynęło ich aż 1631.

Duże zainteresowanie tym programem wynika zapewne z jego kluczowej zasady: im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie. Ale niestety, pieniądze nie trafią do rodziców przed pierwszym dzwonkiem.

– Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do końca września – usłyszeliśmy od kierownika działu świadczeń wychowawczych w chełmskim MOPR.

Przypomnijmy, że od 1 sierpnia wnioski można składać także w wersji papierowej. A ostateczny termin ubiegania się o świadczenie to 30 listopada. Jeśli wniosek wpłynie po tym terminie, prawo do świadczenia „Dobry start” przepada.

Nie próżnują też rodzice, którzy pobierają świadczenie 500 plus. Złożyli już 457 wniosków. I pewnie też wiedzą, że czas odgrywa tu kluczową rolę.

– Przy programie „Rodzina 500+”, jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy złożymy w lipcu lub sierpniu, to pieniądze otrzymamy do końca października – czyli zachowana będzie ciągłość wypłat. Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, wtedy świadczenie trafi do nas do końca listopada, z wyrównaniem za październik.

Wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Wniosek „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć do końca października – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (mg)