Po dobroci nie zapłaci

Chełmski szpital musi przed sądem walczyć z Narodowym Funduszem Zdrowia o wypłatę tzw. nadwykonań za 2014 rok. Chodzi o 1,5 mln zł.

Jeszcze przed tygodniem wydawało się, że chełmski szpital – jako jeden z nielicznych w województwie – odzyska bez problemu pieniądze z tzw. nadwykonań, czyli zabiegów i procedur wykonanych ponad limit przyznany mu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wypłacił szpitalowi nadwykonania za 2015 rok. Nie ma też zaległości wobec szpitala do 2013 roku. Problematyczne okazały się nadwykonania za 2014 rok. A kwota niebagatelna, bo aż 1,5 mln zł. Kilkanaście dni temu dyrektor szpitala Jacek Buczek mówił, że sprawa jest na etapie uzgodnień z Funduszem i są szanse na odzyskanie pieniędzy. Teraz okazało się, że tylko za pośrednictwem sądu.
– Ponieważ NFZ odmówił nam wypłaty, skierowaliśmy sprawę do sądu – przyznał dyrektor. (bf)