Po pomoc do SOSW

Diagnoza problemów rozwojowych dziecka oraz interdyscyplinarna pomoc w ich niwelowaniu – m.in. na takie wsparcie mogą liczyć rodzice, którzy zgłoszą się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku. Szczególną formą pomocy zostaną objęte maluchy przed 3. rokiem życia. A wszystko za darmo.


Na podstawie zarządzenia starosty świdnickiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Takie placówki powstają w całym kraju i mają związek z programem „Za życiem”, który zakłada kompleksowe wsparcie i pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
W SOSW w Świdniku rodzice dostaną więc fachową informację dotyczącą problemów rozwojowych ich dziecka oraz możliwych form pomocy. Organizowane są tu także zajęcia wspomagające rozwój dziecka – psychoruchowy i społeczny – od chwili wykrycia niepełnoprawności do podjęcia nauki w szkole. Szczególną formą pomocy zostaną objęte dzieci do 3. roku życia. Dyrektor ośrodka, Elżbieta Krupa, przekonuje, że wczesne wykrycie i korygowanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń mają kluczowe znaczenie.
Zajęcia w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno– opiekuńczego są bezpłatnie. Tylko w grudniu zrekrutowano na nie 41 dzieci.
Natomiast w ubiegłym tygodniu dokonano oficjalnego otwarcia ośrodka. Symboliczną wstęgę przecięli dyrektor Krupa, wicestarosta Waldemar Białowąs, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściciel budynku, Stanisław Pałka.
Ośrodek mieści się w wynajętym budynku przy ulicy Okulickiego 4a. Urządzono go tak, by był jak najlepiej dostosowany do potrzeb młodych podopiecznych. Znajduje się tu m.in. sala integracji sensorycznej, sala do rehabilitacji i siłownia.
Po pomoc do ośrodka może zgłosić się rodzić, który ma obawy, że dziecko nie rozwija się prawidłowo. Najmłodsze dzieci, do 3. roku życia, są przyjmowane na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty; starsze przyjmowane są na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 81 468 89 45 lub na stronie ośrodka: www.sosw.swidnik.eu.
Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki, jest przekonany, że ośrodek doskonale będzie spełniał swoją rolę.
– Jako zarząd inicjujemy oraz wspieramy wszelkie rozwiązania, które pomogą funkcjonować dzieciom i ich rodzinom. Cieszę się, bo możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach w dużej mierze może się do tego przyczynić. To niezwykle ważne, by szukać nowoczesnych rozwiązań i przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne – mówi W. Białowąs. (w)