Pod lupą NIK

Wiosną br. inspektorzy Najwyższej Izby Kontrolnej kontrolowali działalność urzędników gminy Żmudź i gminy Dorohusk pod kątem prawidłowości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w siedmiu urzędach gmin województwa lubelskiego. Wśród kontrolowanych były też dwa urzędy z powiatu chełmskiego: Urząd Gminy Dorohusk i Urząd Gminy Żmudź.

– Jednostki do kontroli zostały wybrane celowo spośród gmin województwa lubelskiego, które otrzymały znaczne kwoty zwrotu podatku akcyzowego w przeliczeniu na wniosek producenta rolnego, po dwie gminy sąsiadujące ze sobą oraz gmina, która otrzymała najwyższą kwotę z rezerwy na zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Przy wyborze jednostek wzięto też pod uwagę rok przeprowadzenia ostatniej kontroli NIK w gminie – informuje Monika Tomaszewska, wicedyrektor Delegatury NIK w Lublinie.

Kontrole w gminach Żmudź i Dorohusk nie wykazały nieprawidłowości. Urzędnicy z kontrolowanych gmin żartują, że dzięki temu pozostałe gminy powiatu chełmskiego unikną kontroli NIK w kwestii zwrotu podatku akcyzowego. Ale inspektorom NIK nie na rękę takie myślenie.

– Plan Pracy NIK na 2019 rok zostanie opublikowany w grudniu 2018 roku i wtedy będzie możliwe wskazanie czy Najwyższa Izba Kontroli będzie prowadziła kontrolę planową w zakresie, o którym mowa – precyzuje wicedyrektor Tomaszewska. (mo)