Pod skrzydłami najpotężniejszego archanioła

Replikę Krzyża Trybunalskiego, wzbogaconą o relikwie Krzyża Świętego podarował 27 września br. parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie arcybiskup Stanisław Budzik. Odpust w tym dniu rozpoczął przygotowania do 100-lecia tej parafii.


Archanioł Michał uważany jest w religiach chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich za największego ze wszystkich aniołów. Jego hebrajskie imię Mika’ el znaczy „ Któż jak Bóg”. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Satanael zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał miał wystąpić, jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem „Któż jak Bóg” i strącić z niebios księcia ciemności i zła – Lucyfera – do piekła.

Archanielska legenda z Lublina

Św. Michał Archanioł jest wyjątkowo czczony w Lublinie już od średniowiecza. Według przekazów w 1282 roku krakowski książę Leszek Czarny toczył na Lubelszczyźnie walki z najeżdżającymi te ziemie Jadźwingami. Zatrzymał się w naszym mieście i kiedy zasnął pod okazałym dębem przyśnił mu się św. Michał z mieczem. Książę uznał to za znak od Boga, dopędził wroga, zwyciężył i zniszczył doszczętnie, odebrawszy jeńców i łupy. Gdy powrócił z wyprawy, jako wotum wdzięczności za zwycięstwo, wybudował przy ul. Grodzkiej świątynię pw. Archanioła, który we śnie udzielił mu wskazówek. Możliwe, że kościół pw. św. Michała istniał już od 876 roku, jako romańska świątynia, a po pożarze Lublina, został odbudowany. Według Długosza i innych źródeł, kościół zbudowany został z cegły w 1282 roku w stylu gotyckim. Początkowo był to kościół parafialny, potem w latach 1574 -1826 był kolegiatą, a od 1826 do 1832 roku, w związku z przeniesieniem biskupa z Krasnegostawu do Lublina był katedrą.

Nasza fara…

Przez wieki świątynia była ogniskiem życia religijnego, w czasach pomyślnych dla miasta i narodu, jak i podczas upadków i ogólnych nieszczęść. Pożary spowodowały, że kościół wielokrotnie ulegał przebudowom. Często jednak remonty były tylko częściowe i świątynia powoli popadała w ruinę. W pierwszej połowie XVIII w. plany gruntownego remontu zbiegły się z utratą niepodległości przez Polskę. Do ostatecznego upadku kościoła przyczyniło się ustanowienie katedry w kościele pojezuickim pod wezwaniem św. Jana. Kolegiata została kościołem parafialnym zwanym potocznie farą. Podjęty w 1841 roku projekt rozebrania świątyni i zbudowania jej na nowo nie doszedł do skutku z powodu braku funduszy. W związku z tym w 1846 roku podjęto decyzję o rozebraniu nadwerężonej przez czas budowli. Rozbiórka trwała do 1855 roku.

Świątynia w czasie swego istnienia, przez kilkaset lat promowała siłę i moc pogromcy szatana – św. Michała Archanioła. Przy kościele – kolegiacie przez 570 lat koncentrowało się religijno- umysłowe życie Lublina. Jednak w związku z ciężką sytuacją narodu, publiczny kult św. Michała osłabł na kilkadziesiąt lat.

Powrót kultu św. archanioła Michała

Na początku XX w. lubelski biskup ks. Franciszek Jaczewski zaczął czynić starania o stworzenie nowej parafii na Bronowicach pod wezwaniem św. Michała Archanioła, ale wszystkie zabiegi rozbijały się o opór rosyjskich władz okupacyjnych. Od 1913 roku papież Pius X stał się duchowym ojcem nowej parafii. W grudniu 1916 roku zakupiono i sprowadzono z Pawłowa modrzewiowy kościółek. W 1920 roku pierwszym proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła na Bronowicach został ks. prałat Feliks Szeleźniak, a 28 listopada 1921 roku bp Marian Fulman, dokonał kanonicznej erekcji nowej parafii. W tym czasie Henryk Sachs – właściciel ziemski, ofiarował pod budowę nowego kościoła plac i budynki mieszkalne, w tym zabytkowy dworek, który do 1974 roku służył za plebanię. Nowy, murowany kościół pw. św. Michała Archanioła, według projektu znanego, warszawskiego architekta Oskara Sosnowskiego, zbudowano w latach 1927-38. Konsekrował go bp Fulman.

Na terenie parafii znajduje się pomnik katyński, pomnik ku czci Żołnierzy Wyklętych, pomnik ku czci ofiar obozów koncentracyjnych i metalowy krzyż przeniesiony z ul. Łęczyńskiej.

Proboszcz parafii pw. Michała Archanioła, ks. Arkadiusz Paśnik, zaprasza parafian i osoby związane z parafią oraz jej sympatyków, do składania propozycji duszpasterskich dotyczących przeżycia 100-lecia parafii.

Elżbieta Kasprzycka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here