Podatki bez zmian

Rada gminy Rudnik postanowiła utrzymać na dotychczasowej wysokości stawki podatków od transportu i nieruchomości.

Za nami kolejna sesja rady gminy Rudnik. Radni mieli na niej głosować m.in. nad stawkami podatków od transportu i nieruchomości na 2022 r. Co ciekawe, mimo sporej inflacji i wzrostu cen paliw, gazu, czy prądu, rada gminy nie zdecydowała się na ich podwyżki i uchwaliła podatki na takim samym poziomie jak dotychczas. Przypomnijmy. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków nadal wynosić będzie 0,90 zł od 1 m kw., podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni, podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m kw., podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, – 3,04 zł od 1 m kw.

Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie – 0,77 zł od 1 m kw., podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22 zł od 1 m kw., podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m kw., podatek od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m kw., podatek od powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m kw., podatek od budowli – 2 procent ich wartości.

Nie zmieniają się też stawki podatków od transportu. Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony wyniesie 550 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 700 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 750 zł, podatek od ciągnika z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 950 zł, od przyczepy lub naczepy o masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton – 500 zł, od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca – 1000 zł, b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1750 zł. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here