Podatniku, sprawdź, co się zmieniło

W poniedziałek, 27 lutego, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chełmie (ul. Obłońska 20a, budynek B, parter, sala nr 14) o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie informacyjne „Zmiany w podatku od towarów i usług w 2017 roku”.
– Poruszane będą m.in. tematy: rejestracji i wykreślenia podatników podatku VAT i VAT-UE, mechanizmu odwróconego obciążenia, solidarnej odpowiedzialności podatkowej, dodatkowych zobowiązań podatkowych, obowiązku składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwrotu podatku VAT oraz kaucji gwarancyjnej – informuje naczelnik US w Chełmie. (mg)