Podhalańska lepsza

Przy ul. 1 Korpusu Pancernego nikt nie mieszka i nie ma żadnej instytucji, to – jak mówią urzędnicy – „pusty grunt”. Ale nazwę ulicy trzeba było zmienić, bo – zdaniem IPN – propagowała komunizm.

Niedawno radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy alei I Armii Wojska Polskiego na aleję Żołnierzy I Armii WP. Wynikało to z zapisów ustawy o dekomunizacji. Z kolei w porządku obrad poniedziałkowej sesji znalazł się punkt dotyczący zmiany nazwy ulicy 1. Korpusu Pancernego. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej trzeba to zrobić, mimo że nikt tam nie mieszka i nie ma tam żadnej instytucji lub firmy. Według IPN zmiana nazewnictwa jest konieczna, aby wypełnić zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy obiektów użyteczności publicznej. Ulica 1. Korpusu Pancernego zmieni nazwę na ul. Podhalańską. Taką nazwę zaakceptował specjalnie powołany zespół opiniujący nazewnictwo ulic, placów i innych miejsc publicznych w mieście, a także Rada Osiedla Rejowiecka. W uzasadnieniu do uchwały w tej sprawie urzędnicy podali, że 1. Korpus Pancerny, przeformowany w latach 1951-1955 w 1. Korpus Zmechanizowany stanowił „część sił zbrojnych niesuwerennego państwa, podporządkowanego polityce i celom militarnym Związku Sowieckiego”. Według urzędników ulica Podhalańska będzie odpowiednią kontynuacją nazw ulic sąsiednich tj. Mazurskiej, Kaszubskiej, Pomorskiej czy Mazowieckiej. Radni nie zagłębiali się w to zbytnio, wychodząc z założenia, że to formalność, którą należy po prostu przegłosować. I tak też zrobili – dwunastu radnych głosowało „za”, czterech wstrzymało się od głosu. Podczas komisji oświaty radny Dariusz Grabczuk zwrócił jednak uwagę, że w mieście są jeszcze różne instytucje, których nazwy kojarzone są z komunizmem.
– Na przykład ogródki działkowe imienia 22 Lipca. Czy tę nazwę też trzeba zmienić, czy istnieje dowolność w tym zakresie? – pytał radny Grabczuk.
Urzędnicy odpowiedzieli, że wszystkie tego typu nazwy należy zmienić.
Na nazwę swojej ulicy czekają też mieszkańcy domów w pobliżu ul. Wygon. Ale w tym przypadku nie chodzi już o dekomunizację.
– To boczna droga od ulicy Wygon, jakiś czas temu złożono wniosek o nadanie tej ulicy nazwy „Rubinowa” – mówi Danuta Dąbska, przewodnicząca Rady Osiedla Rejowiecka. – Po sąsiedzku są ulice Diamentowa, Szafirowa, Szmaragdowa. (mo)