Podniosą radnym i sołtysom

W Dorohusku szykują się podwyżki dla samorządowców. O 100 zł mają wzrosnąć diety radnych z Dorohuska. Więcej dostaną też sołtysi. A nowe stawki ustalane będą dla strażaków-ochotników.

Niedawno pisaliśmy o podwyżce dla wójta Dorohuska, Wojciecha Sawy. Przyszedł czas na radnych i sołtysów. Na najbliższej sesji, 31 marca, radni będą głosować nad podniesieniem swoich diet. Do tej pory otrzymywali ryczałtem po 400 zł miesięcznie. Wszyscy tyle samo, bez różnicy w ilu komisjach zasiadają i czy nimi szefują. Wyższy ryczałt – 1200 zł – przysługuje jedynie przewodniczącemu.
Według projektu uchwały, diety radnych mają wzrosnąć o 100 zł. A do 100 zł z 70 zł mają być podniesione diety sołtysów. Radni podczas najbliższej sesji będą także ustalać nowe stawki ekwiwalentu dla strażaków – ochotników. (bf)