Podstawówka przy Pogodnej przeszła metamorfozę

Szkoła Podstawowa nr 33 nie tylko na zewnątrz zmieniła się nie do poznania

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej mogą nie poznać po wakacjach swojej placówki. Szkoła właśnie przeszła największy od kilkudziesięciu lat remont.


– W ramach inwestycji została wykonana kompleksowa termomodernizacja budynku obejmująca m.in. roboty budowlane z następujących zakresów: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, hydroizolacja dachów, izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych oraz piwnic.

W budynku został zrobiony także remont schodów zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, wykonano nowe zadaszenia wejść. Wokół szkoły wykonano odwodnienie oraz nowe dojazdy i dojścia, które wyłożono betonową kostką brukową. Wymienione zostały ponadto instalacje: centralnego ogrzewania, sanitarne, wody ciepłej i zimnej, oraz elektryczna, w tym zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych – wylicza Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Całkowity koszt termomodernizacji obiektu SP nr 33, podczas której zostały także zamontowane instalacje fotowoltaiczne na dachu, pochłonie prawie 2,4 mln zł. Znaczą część z tych środków pokryje dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

W nadchodzącym roku szkolnym do podstawówki przy ul. Pogodnej będzie uczęszczać ponad 300 uczniów, w tym 48 pierwszaków. Docelowo zakłada się, że w przeciągu kilku lat szkoła ta osiągnie liczebność ok. 400-500 uczniów, stąd zrealizowana inwestycja była z pewnością bardzo ważna. Warto nadmienić, że o jej przeprowadzenie od wielu lat apelowała nie tylko społeczność szkolna, ale także Rada Dzielnicy Bronowice. Marek Kościuk