Podsumowali rok

Podczas uroczystej sesji samorządowcy z Białopola podsumowali 2017 rok. Były podziękowania za współpracę i noworoczne życzenia.


W tradycyjnym, dorocznym spotkaniu noworocznym Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole, podsumował 2017 rok. W uroczystości uczestniczyli radni gminy Białopole, sołtysi, duchowni, kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt złożył gościom życzenia noworoczne i podziękował zebranym za współpracę oraz pomoc w realizacji gminnych inwestycji. Wymienił przedsięwzięcia zrealizowane w 2017 roku w gminie Białopole. Opiewały one na 1,6 mln zł. Do najważniejszych zaliczono przebudowę 3,5 km dróg gminnych w Horeszkowicach, Raciborowicach, Strzelcach i Teresinie oraz 2,5 km dróg powiatowych w Buśnie i Kurmanowie. Inne ważne inwestycje to remont ponad 30 km asfaltowych dróg gminnych i budowa 1,5 km chodników przy drodze wojewódzkiej w Raciborowicach oraz w Białopolu. Na zakończenie spotkania podzielono się opłatkiem. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Flowers”.  (mo)