Podszywają się pod urzędników

Gmina Chełm ostrzega przed naciągaczami, którzy powołując się na urząd, chodzą po domach mieszkańców i pod pretekstem kontroli świadectwa charakterystyki energetycznej próbują wyłudzić pieniądze rzekomo za jego brak.

„To próba oszustwa” – podkreślają gminni urzędnicy i apelują do ludzi o rozwagę w kontaktach z obcymi, którzy pukają do ich drzwi.

„Gmina Chełm nie prowadzi kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków i nie posiada informacji o tym, aby inne instytucje przeprowadzały takie kontrole. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować” – czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu.

Zgodnie z przepisami świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie: zbywany na podstawie umowy sprzedaży; zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; wynajęty.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. (opr. pc)