Podwyżek nie będzie

Dobra wiadomość dla chełmian. Przez najbliższy rok nie zmienią się opłaty za wodę i ścieki. MPGK, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, złożyło do prezydenta wniosek o utrzymanie dotychczasowych stawek.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie co roku występuje do prezydenta z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków. Po roku spółka musi złożyć kolejny wniosek z podaniem nowych stawek, bądź utrzymania dotychczasowych.
Sytuacja finansowa MPGK pozwala spółce na utrzymanie obecnych stawek. Metr sześcienny wody w dalszym ciągu będzie kosztował 3,43 zł brutto, a ścieków – 6,13 zł brutto. Za rozliczenie wodomierza głównego MPGK doliczy do rachunku 7,20 zł. Ceny te utrzymają się co najmniej do 28 lutego 2018 roku.

MPGK obliczyło taryfy na podstawie przychodów, jakie uzyskało w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku. Za wodę do kasy spółki wpłynęło blisko 7 mln zł, a za ścieki ponad 12,6 mln zł. MPGK przewiduje, że w najbliższym roku, czyli od 1 marca br. do 28 lutego 2018 roku, planuje sprzedać 2,1 mln m sześc. wody i odprowadzić do oczyszczalni 2,24 mln m sześc. ścieków, na łączną kwotę 19,8 mln zł.
Wniosek MPGK w sprawie taryf za wodę i ścieki w najbliższą środę 1 lutego rozpatrzy rada miasta. Ponieważ stawki opłat nie ulegają żadnym zmianom, należy spodziewać się, że podjęcie uchwały przez radnych będzie raczej zwykłą formalnością. (ptr)