Podziel się krwią

Krew ratuje życie! Oczywiście, ale należy też pamiętać, że ta krew jest darem konkretnych, bezinteresownych, pomocnych ludzi. Czasem dobra wola może zaważyć na czyimś istnieniu. Oddanie krwi to tylko krótka chwila, a ma moc ocalenia drugiego
człowieka. Jeśli tak niewiele oznacza tak wiele, to warto to czynić!

Aby oddać krew zgłoś się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 20-078 Lublin http://rckik.lublin.pl/siedziba.html lub do najbliższego Terenowego Oddziału RCKiK na terenie woj. lubelskiego:

Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy http://rckik.lublin.pl/oddzia%C5%82y-terenowe.html

Regionalne Centrum Krwiodawstwa w i Krwiolecznictwa w Lublinie

Zapraszamy również na nasze najbliższe akcje terenowe:

04.02.2019 r.(poniedziałek) – Lublin, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny al. Kraśnicka 100, rejestracja 7.30 – 11.30

07.02.20149 r. (czwartek) – Krasnystaw, Urząd Gminy ul. Konopnickiej 4,
rejestracja 8.30 – 12.00

07.02.2019 r. (czwartek) – Lublin, Zespół Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego Al. Racławickie 7, rejestracja 8.30 – 13.00

08.02.2019 r. (piątek) – Świdnik, PZL – WSK al. Lotników Polskich 1,
rejestracja 8.15 – 12.30

08.02.2019 r. (piątek) – Włodawa, Zespół Szkół Zawodowych ul.
Modrzewskiego 24, rejestracja 9.00 – 13.00.