Poetycko w Zaułku Nadrzecznym

W Zaułku Nadrzecznym w Krasnymstawie, przy zabytkowym poaustriackim bunkrze, odbyła się druga edycja Latawców Poetyckich, organizowanych przez Krasnostawski Dom Kultury, a których pomysłodawcą jest poeta i historyk Konrad Grochecki.

Zgromadzoną publiczność powitali Marta Zorska-Swatowska i Konrad Grochecki. Pierwszym punktem programu był II Krasnyslam Poetycki. W tym roku w konkursie wzięło udział pięciu uczestników: Anna Czarniecka, Teresa Sobestiańczuk, Oliwia Zajączkowska, Tomasz Chuszcza i zwycięzca z poprzedniego roku – Leszek Szymaniak. Każdy miał za zadanie w ciągu pięciu minut zaprezentować swoje autorskie, nigdzie niepublikowane wiersze lub prozę. Prezentowane utwory oceniała publiczność – każdy widz miał prawo oddać jeden głos na wybranego autora. Do następnego etapu zakwalifikowali się Tomasz Chuszcza i Leszek Szymaniak. W drugiej rundzie autorzy mieli do wykorzystania po 3 minuty, by zaprezentować swoje utwory. Ostatecznie zwycięzcą okazał się Tomasz Chuszcza, który otrzymał ufundowaną przez KDK nagrodę finansową oraz pamiątkową statuetkę – rzeźbę autorstwa Krzysztofa Kasiury. Po części konkursowej koncertował duet Domy Towarowe. Na koniec odbyła się projekcja filmu z 1978 r. z piosenkami Leonarda Cohena w interpretacji polskich wykonawców. (kg)