Pogłówkują nad śmieciami

Prawie 40 firm chce stworzyć program, który pozwoli miastu Świdnik uszczelnić system gospodarki odpadami. Władze miasta zapowiadają, że jeśli okaże się on skuteczny i przełoży się na wzrost dochodów z tego tytułu, przyjęte niedawno wyższe stawki za śmieci będą mogły zostać obniżone.


Miasto Świdnik jako jedyny samorząd bierze udział w programie GovTech. Jest to pionierski projekt, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów, z jakimi borykają się organy administracji publicznej. Poprzez udział w GovTech-u nasze miasto chce rozwiązać problem coraz większych opłat ponoszonych przez samorząd za odbiór śmieci. Z wyliczeń miasta wynika, że około 5 tys. osób mieszkających w Świdniku wytwarza odpady, ale za nie płaci. Chodzi o to, by stworzyć taki program, którzy przeszukując i porównując różne bazy danych, będzie mógł je wskazać.

W połowie listopada Urząd Miasta ogłosił konkurs w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na „aplikację wykrywającą niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Zainteresowanie nim przerosło oczekiwania urzędników.

– Do tej pory sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupy niechętnie brały udział w zamówieniach publicznych. Odstraszało je wysokie wadium, wymagane portfolio z wielomilionowymi projektami czy zespół z określonym, dość często specyficznym, doświadczeniem. W rezultacie 80 proc. startupów nigdy nie zdecydowało się na udział w publicznym przetargu. Program GovTech Polska jest nową formułą zamówienia publicznego w ramach prawa zamówień publicznych. Udział w tym programie stanowi dla nas ogromną szansę na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do zasobów. Mamy przez to możliwość dotarcia do przedsiębiorców i innych osób z ogólnopolskiego rynku IT. Efekty już widzimy. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem i ilością zgłoszeń do naszego konkursu na aplikację uszczelniającą system gospodarki odpadami. Wpłynęło ich 39 – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

Oprócz naszego miasta w GovTech-u udział biorą ministerstwa: cyfryzacji, finansów, zdrowia oraz przedsiębiorczości i technologii. W sumie w ciągu dwóch tygodni przyjmowania zgłoszeń, do programu GovTech Polska zgłosiło się łącznie ponad 200 startupów, małych i średnich firm oraz software house’ów.

– Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do programu, otrzymają potwierdzenia udziału drogą mailową 7 grudnia. Ale już teraz wszyscy, którzy wypełnili wniosek, mogą pracować nad koncepcjami rozwiązań. Czekamy na nie do 17 grudnia. Mogą być dostarczone w formie prezentacji, krótkiego demo, które pokaże, jak dana firma zamierza zrealizować wyzwanie, do którego się zgłosiła. I tu dobra informacja dla wszystkich, którzy obawiają się wyboru firm po znajomości, co często słyszymy od osób z branży. Wszystkie prezentacje muszą być zanonimizowane, aby uniknąć faworyzacji rozwiązań i skupić się tylko na jakości – mówi Justyna Orłowska, dyrektor GovTech Polska.

Lista finalistów, którzy zakwalifikują się do II etapu, zostanie ogłoszona 21 grudnia. Prace nad prototypami rozpoczną się w styczniu, a w lutym wybrane zostaną firmy, które finalnie zrealizują projekty w administracji.

– Idziemy w dobrym kierunku – dodaje E. Jankowska. – Jeżeli program będzie na tyle skuteczny, że spowoduje wzrost dochodów gminy z tytułu gospodarki odpadami, to będziemy mogli obniżyć opłaty mieszkańcom. (w)