Pojednani w modlitwie

Z udziałem abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, którego wywiad-rzeka „Dialog leczy rany” był promowany na KUL, odbyły się w Lublinie uroczystości 25-lecia lubelskiej parafii unickiej, wokół której skupia się w obliczu zwłaszcza lokalna społeczność ukraińska.


– Nie istnieje alternatywa dla dialogu inna niż wojna i nienawiść. Jeśli dialog okazuje się nie być możliwy wśród hierarchów polityki i Kościoła, to powinni podjąć go zwykli, zwłaszcza młodzi ludzie – podkreślał abp Sawczuk. Wkład unitów we współczesność Kościoła, w tym działalność KUL i Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, podkreślali także abp lubelski Stanisław Budzik i ksiądz rektor prof. dr hab. Antoni Dębiński. Zrozumienie, zaufanie i zawierzenie były także głównymi tematami homilii wygłoszonej przez abp. Sawczuka w liturgii odprawionej w cerkwi Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej.

Ksiądz arcybiskup kijowsko-halicki mówił także o znaczeniu wspólnych korzeni i wartości kultury chrześcijańskiej dla konstytuowania nowożytnej Europy. Nie było wprost mowy o trudnej polsko-ukraińskiej historii, ale też była ona stale obecna w modlitwach i wystąpieniach. – Tylko dialog, tylko szczera rozmowa zabliźni stare, głębokie, bolesne rany – apelowali duchowni obu wyznań katolickich, a abp Sawczuk podkreślał, że właśnie przez miłość Boga i bliźniego Polacy i Ukraińcy powinni odnaleźć prawdziwy sens i istotę patriotyzmu.

Lubelska wspólnota greko-katolicka skupiona jest wokół zabytkowej, znajdującej się w lubelskim skansenie, a jej duchowym przewodnikiem pozostaje nieodmienne ks. mitrat Stefan Batruch. TAK