Polała się krew

Od 22 do 26 listopada w Polsce obchodzone są dni honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Chełmie z tej okazji Oddział Rejonowy PCK zorganizował uroczyste spotkanie z honorowymi dawcami krwi. Podczas niego wręczono aż 140 odznak dla najbardziej zasłużonych.

Zanim chełmscy krwiodawcy zebrali się na gali w piątek (1 grudnia), wybrali się na imprezę do Lublina. Tam również uroczyście obchodzono dni honorowego krwiodawstwa i również odznaczono najbardziej zasłużonych. Wśród nich nie zabrakło chełmian, którzy otrzymali odznakę ministra zdrowia. A byli to: Tadeusz Boczkal (oddał honorowo ponad 50 litrów krwi), Mirosław Kasjan (30 l), Piotr Pawlak (53 l) oraz Edmund Skorupski (ponad 51 l). Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża nadał także odznaki honorowe PCK Joannie Kicie – opiekunce szkolnego koła PCK w II LO w Chełmie, oraz Jerzemu Błaszczukowi i Wiesławowi Altyńskiemu, zasłużonym honorowym dawcom krwi i działaczom PCK.
– Odznaczone i wyróżnione osoby są nieocenionymi propagatorami honorowego krwiodawstwa PCK – podkreśla Irena Kondraciuk, kierownik biura oddziału rejonowego PCK w Chełmie.
W Lublinie uhonorowano także Zespół Szkół Technicznych w Chełmie za zajęcie II miejsca w kategorii najwyższy wskaźnik aktywności uczniów oraz za zajęcie III miejsca za największą ilość oddanej krwi w etapie okręgowym turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” (uczniowie oddali ponad 128 litrów krwi!). Podziękowano także pozostałym chełmskim szkołom za udział w tej akcji, tj. Medycznemu Studium Zawodowemu, II LO, ZSEiM, ZSGiH, ZSBiG oraz ZSEiT. Uczniowie tych szkół oddali w roku szkolnym 2016/2017 łącznie ponad 278 litrów krwi.

Krwiodawcy z PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Chełmie, skupia ok. 200 honorowych dawców krwi. Krwiodawcy Ci oddają rocznie ok.180 litrów krwi.
– Wśród najaktywniejszych działaczy należy wymienić: Marka Juraska, Zdzisława Jackowniaka, Wiesława Altyńskiego, Marka Pasikowskiego, Mirosława Kasjana i Janusza Białowąsa, którzy oprócz oddawania krwi wnoszą bardzo duży wkład w rozwój i propagowanie ruchu honorowego krwiodawstwa i czynnie uczestniczą w podejmowanych działaniach Polskiego Czerwonego Krzyża – podkreśla I. Kondraciuk.
Od 2008 roku zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali jej ponad 12 litrów, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów chełmskimi liniami autobusowymi. W związku z tym należy zgłosić się do Oddziału Rejonowego PCK w Chełmie (ul.Wolności 3a) w celu dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce honorowego dawcy krwi. Obecnie z tego przywileju korzysta 720 zasłużonych honorowych dawców krwi. (mg)

ODZNACZENI

Odznaczeni odznaką za oddanie 18 litrów krwi – mężczyźni i 15 litrów krwi – kobiety: Janusz Frąc, Marcin Dorodziński, Dawid Dmitruk, Krzysztof Ćwirta, Łukasz Gregorkiewicz, Krzysztof Gryń, Łukasz Hunek, Iwona Hauzer, Waldemar Kański, Zbigniew Knap, Mariusz Kuchta, Mariusz Kozak, Robert Kamyszek, Teresa Kozioł, Mariusz Kozłowski, Sylwester Książek, Marcin Lutkowski, Jarosław Łukaszczuk, Michał Mazurek, Wojciech Michalski, Grzegorz Maksymiuk, Jacek Prokopczuk, Sylwester Ratomski, Krzysztof Stępień, Ireneusz Sulikowski, Grzegorz Śliwiński, Andrzej Woszczyński, Adam Zając, Jarosław Żołnacz.

Odznaczeni odznaką za oddaniu 12 litrów krwi – mężczyźni i 10 litrów krwi – kobiety: Piotr Bartnicki, Patryk Bielesz, Karol Blicharz, Justyna Bober, Damian Bodzak, Robert Bejda, Piotr Buska, Sebastian Bolikowski, Dariusz Denis, Marcin Dadas, Dawid Dmitruk, Kamil Domińczuk, Marcin Dorodziński, Marcin Dudek, Barbara Dymańska, Henryk Fornal, Stanisław Futa, Tomasz Fornal, Wiesław Gajewski, Rafał Gulajew, Piotr Gajosz, Łukasz Gregorkiewicz, Radosław Grzywna, Mateusz Huk, Łukasz Hunek, Łukasz Jakubiec, Andrzej Jabłoński, Bogusław Jarzynowski, Dariusz Jędruszczak, Stanisław Jusiuk, Marek Krasnowski, Krzysztof Kowalczuk, Krzysztof Krzywicki, Robert Kamyszek, Tomasz Lenar, Artur Maksymiuk, Wojciech Michalski, Radosław Martyniuk, Tomasz Milaszkiewicz, Barbara Nowakowska, Łukasz Obydż, Adam Oszwa, Paweł Papiński, Sebastian Pełczyński, Teresa Przystupa, Marcin Petruk, Mariusz Radzicki, Marek Rafalski, Tomasz Sereda-Bartoszuk, Patryk Słomiński, Bartosz Staręgowski, Mateusz Szymański, Andrzej Staszek, Ireneusz Sulikowski, Andrzej Szczupak, Łukasz Śmigielski, Wojciech Świstowski, Grzegorz Waszczuk, Adrian Wiech, Łukasz Wełna, Łukasz Zan.

Odznaczeni odznaką za oddanie 6 litrów krwi – mężczyźni i 5 litrów – kobiety: Kamil Bartnicki, Piotr Bartnicki, Adam Berniker, Mariusz Bartosz, Jan Buczko, Marek Biernacki, Przemysław Brodziak, Marlena Bystra, Marek Brzozowski, Mariusz Burek, Marcin Dorodziński, Adam Derkacz, Tomasz Derkacz, Dariusz Drzazgowski, Marcin Dudek, Artur Dydiuk, Barbara Dymańska, Piotr Gajosz, Tomasz Gardias, Tomasz Giza, Robert Gołębiowski, Marta Grodzka, Patryk Grzywna, Milena Guzowska, Wioleta Hołub, Anna Hryniuk- Zabłocka, Łukasz Iwańczuk, Bogusław Jarzynowski, Marzena Kalużniak, Przemysław Kędziora, Konrad Kaszczuk, Daniel Kiryk, Małgorzata Kondraciuk, Sławomir Kołodziejak, Jan Kołodziejczuk, Jarosław Korzeniowski, Mariola Koszuk, Piotr Król, Dariusz Kowal, Agnieszka Krasnowska, Zbigniew Krzywicki, Rafał Lewiński, Andrzej Łukaszczuk, Artur Maksymiuk, Tomasz Milaszkiewicz, Radosław Martyniuk, Jacek Mendel, Mikołaj Mazurek, Jacek Mróz, Józef Maziarz, Stanisław Oleszczuk, Małgorzata Ostrowska, Kacper Ożóg, Jacek Osowski, Piotr Pitera, Norbert Płoszaj, Dawid Prus, Tomasz Pudło, Michał Pyc, Przemysław Ratliński, Karolina Rzesiowska, Piotr Rzesiowski, Justyna Rząd, Piotr Radzicki, Lech Samoluk, Krzysztof Socha, Mateusz Studziński, Aneta Sokołowska, Piotr Soczyński, Justyna Sajpel, Dawid Stasiuk, Andrzej Staszek, Jerzy Steczuk, Mateusz Stefański, Renata Suprun, Robert Szuryga, Bartosz Szykuła, Łukasz Śmigielski, Konrad Tałaj, Mariusz Tarasek, Paweł Tarkowski, Wojciech Waluda, Henryka Witnicka, Artur Włoch, Adam Wojciechowski, Artur Walczuk, Aneta Wróbel- Kloc, Justyna Woś, Łukasz Wełna, Łukasz Zan, Stanisław Zelent.