Połamania piór!

Tak maturzystom, na swoim profilu na Facebooku, otuchy dodaje Grzegorz Lech, dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

W cieniu epidemii, a nie kwitnących kasztanów będą zdawać egzaminy tegoroczni maturzyści. Pisemna matura z polskiego już w ten poniedziałek, 8 czerwca. We wtorek matematyka, a w środę język angielski. Wszystkim życzymy połamania piór.


Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne matury zaczynają się nie jak co roku na początku maja, ale dopiero teraz. W tym tygodniu przed maturzystami egzaminy z polskiego, matematyki i języka angielskiego. W przyszłym przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. W tym roku matury ustne (od 15 do 29 czerwca) zdają tylko ci uczniowie, którzy muszą przedstawić wynik z takiego egzaminu przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną. Wyniki matur mają być znane 11 sierpnia. Według danych MEN do egzaminu maturalnego przystąpi w tym roku 272 tys. uczniów.

Zdalnie już do wakacji

Po maturzystach do końcowego egzaminu przystąpią ósmoklasiści. Testy z polskiego, matematyki i angielskiego będą pisać od 16 do 18 czerwca. Minister edukacji, Dariusz Piontkowski przypomina uczniom, że mogą korzystać w swoich szkołach z konsultacji z nauczycielami. Bo do normalnych zajęć w szkołach ani ósmoklasiści, ani pozostali uczniowie już w tym roku szkolnym nie wrócą. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło naukę zdalną do wakacji, czyli do 26 czerwca. Uczniowie będą mogli odebrać świadectwa osobiście – zasady ustalą dyrektorzy szkół.

Wytyczne dla przedszkoli

4 czerwca Główny Inspektor Sanitarny podpisał drugą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe wytyczne łagodzą obostrzenia. W przypadku żłobków i klubów dziecięcych w jednej sali mogą przebywać 3 grupy po ośmioro dzieci, ale minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Dzieci mogą też wyjść poza żłobek by skorzystać z pobliskiego placu zabaw ( jeśli nie mają własnego), wychowawcy muszą jednak zadbać, by urządzenia na placu zostały zdezynfekowane. Nadal obowiązują zasady dystansu społecznego.

Bezpieczny wypoczynek

Prawie 25 tys. uczniów planuje wyjechać w tym roku na zorganizowany wypoczynek. Większość z nich spędzi wakacje w kraju. Na kolonie i obozy za granicą zdecydowało się nieco ponad 2 tysiące osób. Ogłoszone pod koniec maja nowe wytyczne GIS dla organizatorów kolonii spowodowały ponowny wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku. W biurach turystycznych trwa obecnie potwierdzanie dokonanych wcześniej rezerwacji. Rząd planuje przeznaczenie prawie 28 mln zł na dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W pierwszej kolejności z dofinansowanego wypoczynku skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym. Lubelski Kurator Oświaty ogłosił już przetarg na organizację letniego wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, pochodzących z ubogich rodzin. EK