Znowu poleje się asfalt

Miasto Lublin, powiat świdnicki i świdnickie gminy dostaną dofinansowanie na budowę i przebudowę dróg zgłoszonych do programu „schetynówek”.
Kilka dni temu przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłosili listę rankingową w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Samorządy i tym razem tłumnie ruszyły po pieniądze. Do wzięcia jest ponad 75 mln zł. Pieniądze po połowie będą podzielone między gminy i powiaty.
Na listach rankingowych wniosków złożonych przez gminy nie brakuje tych z powiatu świdnickiego. Najlepiej w tym roku poszło gminie Mełgiew. Przygotowany przez urzędników wniosek znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej i ma pewne dofinansowanie. Przedstawiciele gminy starali się o dotację na budowę dróg w Krępcu, położonych w ciągu ulic S. Wyspiańskiego, J. Niemcewicza i A. Morsztyna. Inwestycja została wyceniona na ponad 1,8 mln zł. Połowa z tej kwoty będzie pochodzić ze środków rządowych.

Na liście gminnej znalazł się również wniosek złożony przez gminę Piaski. Został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu i również ma bardzo duże szanse na dofinansowanie. Urzędnicy starają się o rządowe wsparcie na przebudowę dróg gminnych położonych w Piaskach. Całe zadanie opiewa na blisko milion złotych. W szczęśliwej sytuacji nie są za to Rybczewice. Wniosek złożony przez przedstawicieli tej gminy został sklasyfikowany dopiero na 75. miejscu.
Z listy rankingowej zadowoleni są również przedstawiciele powiatu świdnickiego. W tym roku starali się o wsparcie dwóch inwestycji i wszystko wskazuje, że na obie otrzymają dofinansowanie.
– Nasz pierwszy wniosek został sklasyfikowany na szóstym miejscu, drugi na trzynastym – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki.
Obie inwestycje dotyczą kompleksowej przebudowy dróg, łącznie z chodnikami. – Wyższe miejsce w rankingu zajęła droga Minkowice – Wierzchowiska, która łączy dwie gminy. Przebudowie zostanie poddany prawie czterokilometrowy odcinek. Zakładany koszt inwestycji to prawie 4,5 miliona zł – wymienia Dariusz Kołodziejczyk.
Drugi powiatowy projekt zakłada przebudowę drogi Biskupice – Fajsławice i Biskupice – Trawniki na długości 3,4 km. Koszt realizacji tej inwestycji to prawie 4 miliony zł. – Przebudowę rozpoczniemy od samej drogi krajowej nr 17 w kierunku Chełma do torów kolejowych w Trawnikach. Inwestycja obejmuje również budowę ronda w Biskupicach – mówi świdnicki starosta.

Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej (ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) dostanie również miasto Lublin. Inwestycja zaplanowana jest na ponad 7,2 mln złotych, z czego 3 mln złotych ma pokryć rządowa dotacja.
W tej chwili urząd wojewódzki czeka jeszcze na odwołania. Ostateczna lista wniosków wybranych do dofinansowania zostanie ogłoszona do końca grudnia. Wszystkie projekty, które dostaną dotację, będą musiały zostać wykonane w przyszłym roku.
(kal)