Policjant, celnik czy ratownik medyczny?

„Osiemnastkowy zawrót głowy” – pod takim hasłem odbyły się 25 kwietnia tegoroczne Dni Otwarte w XVIII LO przy ulicy Przyjaźni.
Na kandydatów czekało sporo atrakcji. Swoje umiejętności prezentowali również uczniowie klas mundurowych. Zobaczyć można było pokazy sprzętu policyjnego i ratowniczego, zajrzeć do laboratorium kryminalistycznego czy budki strażnika granicznego. Na pytania kandydatów chętnie odpowiadali prowadzący zajęcia w szkole lekarze, komendant policji czy pracownicy straży granicznej i służby celnej. W nadchodzącym roku szkolnym w XVIII LO utworzone zostaną trzy oddziały klas pierwszych: klasa z edukacja policyjną, klasa z edukacją straż graniczna i służba celna oraz klasa z edukacją ratowniczą. W ramach nauki w tych kierunkach uczniowie zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przechodzą szkolenie strzeleckie czy kurs samoobrony. W szkole działają również liczne koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe. Dokumenty można składać do 23 czerwca. (EM.K.)