Policzone, zważone, podzielone

Problematyką właściwej miary i wagi zajęli się uczestnicy VII Kongresu Metrologii, odbywającego się od 28 czerwca do 1 lipca br. w Lublinie i Nałęczowie.
Uroczyste otwarcie kongresu nastąpiło we wtorek, 28 czerwca na Wydziale Budownictwa i Architektury PL. Po zwiedzeniu laboratoriów Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL uczestnicy pojechali na obrady do Nałęczowa.
– Kongres Metrologii to cykliczna krajowa konferencja naukowa, w której udział bierze większość krajowych ośrodków zajmujących się metrologią i jej zastosowaniem – mówi prof. Piotr Kisała z Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych PL, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Tegoroczny kongres zorganizowany był pod hasłem: „Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin naukowych, pracownicy administracji publicznej oraz przedstawiciele biznesu.
Uczestnicy wymieniali się poglądami i doświadczeniami oraz zaprezentowali wyniki badań dotyczących problemów współczesnej metrologii. – Metrologia jest podstawą wszelkich procesów sterowania oraz odbierania i przetwarzania sygnałów. Wszystko, co w nauce zostaje osiągnięte, wymaga sprawdzenia, weryfikacji, pomiaru – wyjaśnia prof. Piotr Kisała.
VII Kongres Metrologii organizowany został przez Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Lubelską.
Przewodniczącym Kongresu był prof. Waldemar Wójcik z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL, zaś przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. Janusz Gajda – przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. MG