Politechnicy kusili dziewczęta

Wielkim zainteresowaniem kandydatów i kandydatek z całej Polski cieszyły się tegoroczne (22 marca) Dni Otwarte na Politechnice Lubelskiej.
Ofertę dydaktyczną prezentowali przedstawiciele sześciu wydziałów uczelni. Główny akcent położony był na „Strefę Dziewczyn” w związku z przeprowadzaną w tym czasie ogólnopolską akcją „Dziewczyny na politechniki”. Z roku na rok zwiększa się liczba pań deklarujących chęć studiowania na lubelskiej Politechnice. Ciekawość wzbudzały prezentacje kół naukowych, pokazy w uczelnianych laboratoriach oraz prezentacje najlepszych wynalazków stworzonych przez pracowników i studentów Politechniki ( m.in. łazika marsjańskiego), a także pokazy uczelnianego zespołu tanecznego „Gamza”. Lubelska politechnika od lat zdobywa wysokie lokaty w rankingu polskich uczelni technicznych. Jest również jedną z najbardziej innowacyjnych politechnik w naszym kraju. (EM.K.)