Politechnika z nowym rektorem

Prof. Zbigniew Pater – nowo wybrany rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Zbigniew Pater nowym rektorem Politechniki Lubelskiej. Był jedynym kandydatem na to stanowisko, a jego wybór poparło aż 94 spośród 96 elektorów. Elekcja Jego Magnificencji na pozostałych lubelskich uczelniach jeszcze trwa. Największe emocje są na Uniwersytecie Medycznym, gdzie do grona kandydatów, decyzją ministra zdrowia, przywrócony został prof. Ryszard Maciejewski.


Wybory rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024 odbyły się we wtorek, 26 maja. Kandydat był jeden – prof. Zbigniew Pater, obecny dziekan Wydziału Mechanicznego.

– Rektor został wybrany już w I turze. Za kandydaturą profesora Zbigniewa Patera zagłosowało 94 spośród 96 elektorów – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL. – Wybory odbyły się w formie zdalnej, za pomocą specjalnego systemu zapewniającego tajność głosowania.

Nowy rektor jest absolwentem lubelskiej politechniki – ukończył studia na wydziale mechanicznym. W jego dorobku jest m.in. 134 patentów, w tym 16 wdrożonych, 18 projektów badawczych, 340 artykułów w czasopismach. Prof. Zbigniew Pater pochodzi z Radomyśla nad Sanem. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a po jej zakończeniu kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Tarnobrzegu. W roku 1985 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, które ukończył w 1990 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), gdzie pracuje także obecnie na stanowisku profesora, sprawując równocześnie funkcję kierownika Katedry.

W planach nowego rektora PL, które przedstawił w trakcie prezentacji swojej kandydatury przed wyborami, było powierzenie stanowiska prorektora ds. nauki prof. dr hab. Wojciechowi Franusowi (dotychczas Kierownik Katedry Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Architektury), prorektorem ds. ogólnych i rozwoju zostałby dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL (obecny kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki) a prorektorem ds. uczelni dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor PL (jako jedyny może pełnić ponownie obowiązki prorektora przez kolejną kadencję).

Emocje u medyków

Zaplanowane na 27 maja prezentacje kandydatów na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały odwołane. Zgodnie z poleceniem ministra zdrowia uczelnia musi zmienić swój kalendarz wyborczy. To efekt odwołania złożonego do ministerstwa przez prof. dr. hab. Ryszarda Maciejewskiego od decyzji senatu uczelni, który skreślił go z listy kandydatów, w związku z nieuzyskaniem przez niego wystarczającej liczby głosów poparcia. Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego najpierw odwołał się do senatu i rektora, a kiedy to okazało się nieskuteczne, interweniował u ministra zdrowia argumentując, że proces zatwierdzenia kandydatów przebiegał nieprawidłowo.

Odpowiedź ministra, uwzględniająca skargę prof. Maciejewskiego, nadeszła 26 maja. – Skutkuje to koniecznością powtórzenia czynności zaopiniowania kandydatów przez senat i czynności wskazania kandydatów przez Radę Uczelni, gdyż czynności te zostały podjęte w oparciu o zapisy unieważnionej Uchwały Senatu – poinformował prof. dr hab. Jarosław Dudka, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Po zatwierdzeniu przez senat nowego terminarza wyborczego zostaną przeprowadzone dalsze czynności wyborcze – dodał.

Programy wyborcze kandydatów zostaną zamieszczone po wskazaniu kandydatów na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024. Oprócz prof. Maciejewskiego o to stanowisko ubiegają się: obecny prorektor ds. nauki, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk i dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

18 czerwca rozstrzygnięcie na KUL

W środę, 27 maja, uczelnia poinformowała, że o stanowisko rektora ubiegać się będą: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Obaj naukowcy są profesorami nauk teologicznych.

Prof. dr hab. Krzysztof Góźdź jest dogmatykiem. Jego zainteresowania naukowe to antropologia teologiczna, teologiczna historia zbawienia, chrystologia personalistyczna. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL. Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej – organu eksperckiego watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary. Jest również redaktorem polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera.

Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski jest profesorem nauk teologicznych. Jego zainteresowania naukowe to teologia pastoralna, opieka paliatywna i hospicyjna oraz nauki o rodzinie. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej KUL. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz członkiem Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości. Jest również – na zasadach wolontariatu – prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

– Wybory rektora KUL na kadencję 2020-2024 odbędą się 18 czerwca 2020 r. Będą miały miejsce w murach uczelni, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nowego rektora wybierze Senat KUL – głos oddadzą 24 osoby – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. Protokół posiedzenia wyborczego rektor przesyła Wielkiemu Kanclerzowi w ciągu trzech dni po dokonaniu wyboru, a Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawia Stolicy Apostolskiej uchwałę senatu o wyborze rektora z dołączoną do niej swoją aprobacją i z prośbą o zatwierdzenie uchwały.

Po otrzymaniu zatwierdzenia zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Zgodnie z przepisami funkcję rektora może pełnić nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy na czas nieokreślony. Kandydatów na stanowisko rektora mogła zgłaszać grupa co najmniej trzech członków senatu KUL i Wielki Kanclerz KUL (metropolita lubelski) w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia daty posiedzenia wyborczego – termin ten upłynął 25 maja.

UMCS przed debatą wybo2rczą

Największa lubelska uczelnia swojego rektora wybierze 26 czerwca. Termin uniwersyteckiej debaty wyborczej z udziałem kandydatów na rektora wyznaczono na 16 czerwca 2020 r. O stanowisko ubiega się dwóch kandydatów: prof. Radosław Dobrowolski z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii, prorektor ds. nauki i sytuacji międzynarodowej oraz prof. Robert Litwiński, dziekan Wydziału Humanistycznego, kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI Wiekiem. Obaj kandydaci przedstawili już programy wyborcze, w których zawarta jest m.in. wizja rozwoju UMCS.

Uniwersytet Przyrodniczy wznawia procedurę

25 maja rektor uczelni, prof. Zygmunt Litwińczuk, podjął decyzję o wznowieniu procesu wyborczego, zawieszonego z powodu epidemii koronawirusa. Według nieoficjalnych doniesień na stanowisko rektora mają zamiar kandydować: prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. Zbigniew Grądzki z Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych oraz prof. Joanna Barłowska z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych. Kandydować na fotel rektora podobno zamierza również prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, który o to stanowisko ubiegał się podczas wyborów w 2016 roku. EK