Polityczne utarczki przy komisjach

Radna Jadwiga Mach będzie pracować w komisji rewizyjnej. Jej wybór do komisji oświaty radni PiS zablokowali

Nieobecność radnej Marty Wcisło (PO) spowodowała pat w radzie miasta. Na ostatniej sesji radni PiS zablokowali powołanie Jadwigi Mach (Wspólny Lublin) w skład komisji oświaty.


Świeżo zaprzysiężona radna miała zastąpić we wspomnianych komisjach Mariusza Banacha, który ustąpił jej miejsca w radzie po powołaniu go na stanowisko wiceprezydenta Lublina. Radni PiS jako kandydata do komisji oświatowej zgłosili jednak swojego klubowego kolegę Zbigniewa Ławniczaka. Koalicja nie przychyliła się do wniosku. – To niewłaściwe, że chcecie przejąć władzę nad komisją, która odpowiada za największą część budżetu miasta (oświata pochłania jedną trzecią budżetu miasta, przyp. aut.) – mówił radny Bartosz Margul (PO).
– Z 15-osobowego, największego klubu w mieście, jest przewodniczący tylko jednej komisji, rewizyjnej – ripostował radny Mieczysław Ryba (PiS).

– Chodzi o kwestie personalne, nie polityczne. Nie patrzymy na sprawę przez pryzmat tych drugich. Doceniam radnego Ławniczaka, ale wnoszę, by skład komisji uzupełniła radna Mach – wniósł radny Marcin Nowak (Wspólny Lublin).

Głosowanie nad kandydaturami Ławniczaka i Mach do komisji oświatowej zakończyły się remisem (15 za, 15 przeciw). Przy głosowaniu nad wnioskiem o dołączenie Jadwigi Mach do komisji rewizyjnej za głosowało 15 radnych przy 14 głosach sprzeciwu. Z klubu opozycji wyłamał się radny Zdzisław Drozd.

Tym samym komisja rewizyjna zacznie pracę w nowym składzie. Rozpatruje ona skargi na prezydenta, dyrektorów i urząd miasta. Komisja oświatowa nie może się zebrać, dopóki nie będzie znany jej pełny skład. CH