Polowanie dla członków ORŁ

Polowania zbiorowe tak zwane „gościnne” dla członków ORŁ i zaproszonych gości to tradycja myśliwych zrzeszonych w chełmskich strukturach okręgowych PZŁ. W tym roku trudu przygotowania i organizacji polowania zbiorowego podjął się Zarząd Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

Na zaproszenie odpowiedziało kilkunastu członków władz okręgu. Zgodnie z planem polowań zbiorowych do opolowania zaplanowano Las Husynne, na miejsce zbiórki wyznaczono Starą Gajówkę. Tam przybyłych witają gospodarze, czeka podwoda, naganiacze, psy i ognisko. Odprawę przed polowaniem poprowadził łowczy koła Mariusz. Omówił zasady bezpiecznego polowania, sygnały i plan poszczególnych pędzeń. Do pozyskania jelenie, sarny, dziki oraz drapieżne. Po sygnale granym na rogu myśliwskim „Apel na łowy” w wykonaniu sygnalisty Michała pieszo ruszono do pierwszego miotu. W pierwszym pędzeniu widoczne jelenie, losie, sarny, dziki oraz lisy. Chwilę po ruszeniu naganki przez boczną linię myśliwych próbuje przejść chmara jeleni. Nadchodząca chmara łosi cofa się na nagankę. Wataha dzików umyka w leśne ostępy. Padają pierwsze strzały, po nich kolejne. Kolejna chmara jeleni umyka przez pola. Sygnał „Zakaz strzału w miot” przerywa strzały. Po zakończeniu pędzenia na linię wyciągane są pozyskane sztuki: jest cielak i dwa dziki. Cielaka pozyskał Adam, po dziku strzelił Mariusz i Czesław. Bardzo udany pierwszy miot. Kolejne nie przyniosły pozyskania zwierzyny. W przerwie na śniadanie serwowana jest gorąca strawa. W kolejnych pędzeniach widoczne ślady bytowania zwierzyny, w tym tropy wilczej watahy.
W ostatnim pędzeniu do pokotu dołącza koza strzelona przez Władysława. Prowadzący ogłasza koniec pędzeń. Na świerkowym posłaniu układany jest pokot, na pierwszym miejscu jeleń, dalej sarna i dziki. Prowadzący ogłasza Króla polowania. Sygnalista gra sygnały pokotu – myśliwi oddają hołd upolowanej zwierzynie. Ostatni miot zwany „Przy kotle” kończy udane łowy. Serdeczne dzięki i do zobaczenia na kolejnych polowaniach. Darz Bór! (m)

Biała sobota w Woli Uhruskiej

(2 grudnia) W Woli Uhruskiej odbyła się akcja bezpłatnych porad i badań w ramach corocznej akcji myśliwych, lekarzy i lokalnego samorządu. Biała sobota to akcja profilaktyczna zorganizowana w miejscowym ośrodku zdrowia, dzięki której pacjenci z ograniczonym dostępem do lekarzy specjalistów mogą uzyskać pomoc i poradę. Jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Porad udzielali: kardiolog, internista, laryngolog i psychiatra. (m)