Polowanie na Trzech Króli

(6 stycznia) Zgodnie z Planem polowań odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 166 dzierżawionym przez KŁ nr 53 „Bażant” w Świdniku. W polowaniu, które poprowadził Ryszard Juda, uczestniczyli licznie członkowie koła i zaproszeni goście. W wyniku przeprowadzonych pędzeń, w bardzo trudnym terenie pozyskano jednego dzika.

Polowanie wzdłuż Udalu

(14 stycznia) Na kolejnym polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim nr 165 spotkali się członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie i zaproszeni goście. Polowanie poprowadził Mirosław Sawicki. Przy pomocy naganki, podwody przeprowadzono siedem pędzeń, pozyskano jednego dzika i dwa lisy. Królem polowania został Marcin Kata, który w trzecim pędzeniu „Na Zanowiniu” pozyskał swojego pierwszego dzika na polowaniu zbiorowym. (m)