Polowanie w ChTPM

(27 listopada) Na polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 186, dzierżawionym przez Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa KŁ nr 22 w Chełmie, stawiło się siedemnastu doświadczonych myśliwych oraz liczna grupa stażysów oraz podkładaczy z psami. Polowanie poprowadził Maciej Stempkowski.

Aktorami pierwszego planu okazały się dwa dorodne dziki uprzednio wypłoszone przez psy oraz ustrzelone przez myśliwych. W pędzonych miotach odnotowano kolejnych aktorów tego dnia – trzy wilki. Królem polowania został Sławomir Czyż.

Program reintrodukcji zająca

Myśliwi w okręgu chełmskim kontynuują lokalny programu ratowania populacji zająca szaraka. Ruszył on w 2011 i potrwa do 2020 roku. Najistotniejszym punktem programu jest wsiedlanie zająca szaraka w łowiska, w których zredukowano liczbę drapieżników. Zadanie to finansują ze środków własnych koła łowieckie (poprzez fundusz celowy przy ZO PZŁ w Chełmie). Dużym wsparciem jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Wzmocnienie populacji zająca jest ważne nie tylko dla myśliwych, ale dla całego społeczeństwa i otaczającej nas przyrody (zachowanie bioróżnorodności). W ostatnich dniach do łowisk trafiło kolejne 80 zajęcy – do obwodów:
KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 53 „Bażant” w Świdniku, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie
i KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie. (m)