Polowanie zwane sylwestrowym

(29 grudnia 2019 r.) W Lesie Gałęzów (obwód łowiecki nr 165) chełmskie Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” zorganizowało polowanie zbiorowe na dwadzieścia pięć strzelb z udziałem psów. Poprowadzili je Adam Kępiński i Robert Krawiec.

W trakcie odprawy ślubowanie myśliwskie złożyli Paweł Prus i Ryszard Zakrzewski. Tak jak przewidywano, w trakcie pędzeń napotkano dziki i tylko dzięki bardzo dobrej pracy psów udało się dziki wyprowadzić na linię myśliwych. Pozyskano dwa dziki, loszkę i odyńczyka oraz lisa. Królem polowania został Mirosław Kabała, tytuł Wicekróla otrzymał Marcin Kata. Po odprawie kończącej polowanie był czas na życzenia Najlepszego w 2020 Roku.

Polowanie zwane noworocznym

(5 stycznia) W Ostrowie w gm. Dorohusk (obwód łowiecki nr 165) polowanie zbiorowe zorganizowało Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Polowanie na osiemnaście strzelb, w tym dwie Diany i ośmiu naganiaczy, poprowadzili Mirosław Sawicki i Marcin Kołtun. W wyniku przeprowadzonych pędzeń nie stwierdzono dzików. Były widziane sarny, lisy, bażanty, ale nic nie pozyskano. W trakcie przerwy w „Krzywym Lesie” serwowano poczęstunek przygotowany przez rodzinę Marcina Kołtuna.

Nowe ilości odstrzału sanitarnego dzików

W dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 105) z 7 stycznia 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Nr 1/2020 PLW w Krasnymstawie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego w ilości 43 sztuk z podziałem na poszczególne obwody łowieckie w terminie do 29 lutego 2020 r.

Zakaz polowań zbiorowych

Wojewoda Lubelski 10 stycznia br. podpisał Rozporządzenie nr 5 w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików.

W związku z rozszerzaniem się zasięgu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubelskiego, tj. stwierdzeniem 15 przypadków tej choroby w roku 2016 w powiecie bialskim, 408 przypadków w roku 2017 w powiatach: bialskim, chełmskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim i włodawskim, 934 przypadków w roku 2018 w powiatach: bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, włodawskim oraz 584 przypadków ASF w roku 2019 w powiatach województwa lubelskiego z wyjątkiem powiatu janowskiego, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku, gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu – właściwego ze względu na położenie największej części tego obwodu.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu oraz powiatowym lekarzom weterynarii w województwie lubelskim.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. (m)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here