Polska noblistka inspiruje

W Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” można oglądać muzealną wystawę z okazji 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Towarzyszy jej wystawa grafik artystycznych „Pierwiastek kobiecy”, poświęcona osiągnięciom noblistki.


– Naszym celem było przygotowanie wystawy opartej głównie na zdjęciach, przedmiotach i dokumentach, dlatego zrobiliśmy „Promenadę czasu” pokazującą Marię Skłodowską-Curie w różnych momentach jej życia, w powiązaniu z określonymi miejscami, a także osobami – mówi Jerzy Kasprzak z Muzeum UMCS, współautor wystawy.
Towarzysząca wystawa „Pierwiastek kobiecy” obejmuje prace stworzone przez studentkę V roku grafiki na Wydziale Artystycznym UMCS, Ilonę Wałęcak. To cykl ilustracji portretujący w symboliczny, wręcz abstrakcyjny sposób postać noblistki przez pryzmat jej odkryć naukowych.
– Do stworzenia każdego „atomu” użyłam materiałów bądź przedmiotów kojarzących się z życiem rodzinnym lub pracami domowymi, kiedyś działką typowo kobiecą. Owe symbole zauważalne są w każdym obrazie, a także tytule. Wykorzystałam grę słów, aby nazwy prac nie były przypadkowe, a stały się ich częścią. Wszystko to jest ironicznym komentarzem, podkreślającym doniosłość osiągnięć Marii pomimo blokad, które jej stawiano. Zdecydowane kolory oraz nieład, niemal mrok niektórych realizacji ma odzwierciedlać determinację oraz ciężar pracy patronki UMCS – mówi Ilona Wałęcak.
Wystawa będzie prezentowana do końca grudnia. Wstęp wolny. MG