Polska pod krzyżem

14 września, w uroczystość Podwyższenia Krzyża, na terenie lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie pod Włocławkiem odbędzie się wyjątkowe wydarzenie ewangelizacyjne „Polska pod krzyżem”.


Z całej Polski, podobnie, jak i z większości lubelskich parafii, organizowane są wyjazdy na to gigantyczne zgromadzenie. Na stronie www.polskapodkrzyzem.pl dostępne są informacje na temat miejsca wyjazdu, godziny i kontaktu do organizatora. Można tam też zarejestrować modlitwy organizowane w tym czasie w parafiach, zgromadzeniach zakonnych, szpitalach czy hospicjach. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Solo Dios Basta, która powstała w czerwcu 2015 roku z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców.

Fundacja ta była organizatorem m.in. „Wielkiej Pokuty”, która 15 października 2016 roku zgromadziła na Jasnej Górze ok. 150 tysięcy ludzi. Organizatorzy „Pokuty” i „Różańca do granic” podkreślają, że w ostatnim czasie wzmogły się ze strony antychrześcijańskich środowisk ataki na Kościół. Bluźnierstwa zaczęły się szerzyć na nieznaną dotąd skalę. Na całym świecie ma miejsce masowe odchodzenie od wiary. To, co dotychczas było jasno nazywane grzechem, dziś staje się przedmiotem debaty.

Dla zaradzenie tej sytuacji potrzebna jest głęboka, wspólna modlitwa, a znakiem zwycięstwa jest Krzyż Chrystusa. Kościół to często ludzie pogubieni, zranieni, chorzy, samotni, przeżywający kryzysy, tacy, którym potrzebna jest łaska wiary i to dla nich między innymi zorganizowane jest to wydarzenie. Kiedy gromy uderzają w wiarę i Kościół, podczas modlitwy „Polska pod krzyżem” uczestnicy spotkania będą prosić o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych, a również dla Kościoła i ojczyzny.

Modlitwa w pierwszych założeniach miała odbyć się na Świętym Krzyżu, ale obecne miejsce też jest wyjątkowe. 7 czerwca 1991 roku mszę św. dla tysięcy pielgrzymów sprawował tam św. Jan Paweł II. W czasie homilii powiedział: „Jest to przedziwne miejsce. Może nie tak bardzo znane – Włocławek – które nosi w sobie ten przedziwny zapis w naszym stuleciu, który jest, jak gdyby odpowiedzią na tamten zapis całej cywilizacji nienawiści, śmierci, całej cywilizacji śmierci. Zapis cywilizacji życia, życia przez śmierć, tak jak Chrystus, tak jak Serce Boże”.

Teren spotkania dostępny będzie dla pielgrzymów 14 września 2019 roku już od świtu. Uroczystości zaczną się o godz. 11.00. W programie oprócz modlitwy Anioł Pański, zaplanowano konferencje, świadectwa i mszę św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Wieczorem zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, a potem w łączności z Jasną Górą odśpiewany zostanie Apel Jasnogórski. Wytrwali pielgrzymi będą mogli wziąć udział w nocnym czuwaniu i rano w niedzielnej Eucharystii.

Kiedy ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono w grobie na Kalwarii, krzyż, na którym umarł, wrzucono do rowu i pokryto kamieniami i ziemią, tak żeby zwolennicy Ukrzyżowanego nie mogli go odnaleźć. W 326 roku matka cesarza Konstantyna Wielkiego, św. Helena, odnalazła w Jerozolimie krzyż Chrystusowy. Jednak w 614 roku władca Persji Chozroes II najechał i spustoszył Jerozolimę, wywożąc wraz z innymi skarbami cenną relikwię.

Potem cesarz Herakliusz pokonał Persów i zmusił ich do oddania Świętego Krzyża, który w roku 629 z wielką czcią odwiózł do Jerozolimy. Kiedy dotarł do bram miasta, cesarz zdjął strojne szaty, odłożył insygnia cesarskie i boso, ubrany w wór pokutny. Zaniósł krzyż na Górę Kalwarię i umieścił z powrotem w kościele Świętego Grobu. Wydarzenie, to Kościół upamiętnił, ogłaszając dzień 14 września świętem Podwyższenia Krzyża Świętego.

Elżbieta Kasprzycka