Pomagają od wieku

Lubelska młodzież, biorącą udział w unijnym projekcie „Aktywni na 100 lat” (akcja stworzona z okazji stulecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża) zorganizowała w Lublinie akcję „Młodzi dla młodych”.


Młodzi ludzie działający w kołach PCK postanowili wypromować swoich aktywnych rówieśników z całego regionu. W sobotę, 23 listopada, w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie czekała na nich otwarta scena, na której mogli zaprezentować swoją działalność wolontariacką, charytatywną i społeczną.

– Chcieliśmy wymienić się naszymi doświadczeniami, porozmawiać o działaniu na rzecz innych ludzi i przedstawić nowe pomysły. Takie spotkanie to też okazja, by osoby niezdecydowane przekonać do wolontariatu – podkreśla Weronika Boruń z grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Lublin.

Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi Polskiego Czerwonego Krzyża to wolontariusze największej organizacji charytatywnej w Polsce. Młodzi ludzie, nie tylko angażują się w akcje charytatywne i społeczne, ale również są specjalistami od udzielania pierwszej pomocy i chętnie dzielą się tą cenną wiedzą z innymi. Uczestniczą również w imprezach masowych, gdzie czuwają nad bezpieczeństwem ich uczestników.

PCK znaczy wolontariat

Wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu otwarty jest dla wszystkich – od najmłodszych dzieci po dorosłych. Młodzi ludzie mogą swoją działalność w PCK rozpocząć już w wieku przedszkolnym, a następnie rozwijać się jako wolontariusz w trakcie kolejnych szczebli edukacji aż do ukończenia 30.roku życia. PCK ma swoje grupy skierowane do młodych w każdym wieku: Kluby Wiewiórka PCK, Szkolne Koła PCK, Akademickie Koła PCK oraz Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.

Młodzież, która zorganizowała wydarzenia „Młodzi dla młodych”, działa w lubelskiej Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, która zrzesza młodzież powyżej 14.roku życia. W naszym województwie takie grupy działają również w Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim i Lubartowie.

Na Lubelszczyźnie PCK powstało zaraz po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w listopadzie 1918 roku, najpierw jako Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego, opiekujące się rannymi wojskowymi w szpitalach, a od 8 maja 1919 roku do dziś funkcjonuje jako Oddział Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Oddział lubelski wyposażał naszych żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej w środki lekarskie i materiały opatrunkowe. Na stacji Lublin uruchomił punkt opatrunkowo-żywnościowy i w porozumieniu z władzami kolejowymi urządził dla przejeżdżających żołnierzy łaźnię.

Po zakończeniu działań wojennych PCK w Lublinie zajął się przygotowaniem realnej, sanitarnej pomocy dla żołnierzy i pomocą w przypadku klęsk żywiołowych. Obecnie pomaga wszystkim potrzebującym. W lubelskim okręgu działa 15 Klubów Seniora „Czas”, 151 Kół Młodzieżowych oraz 28 świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Członkowie PCK prowadzą kursy i pokazy pierwszej pomocy, organizują usługi opiekuńcze, zbierają odzież i przeprowadzają charytatywne kwesty.

Emilia Kalwińska

„Różne pokolenia – jednak idea – PCK” – pod tym hasłem, w dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, 4 grudnia 2019 roku o 14.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się Gala Wolontariatu PCK. To spotkanie poświęcone wolontariuszom PCK połączone z przyznaniem nagród najaktywniejszym członkom. Organizatorzy spodziewają się 700 osób z całego województwa. Uroczysta gala będzie okazją do podsumowania dotychczasowych dwóch, dużych projektów PCK o zasięgu wojewódzkim – „Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów” oraz „Aktywni na 100 lat”, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.