Pomagają się dogadać

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku od tego roku szkolnego wprowadzona została innowacja pedagogiczna: „Mówię, więc jestem – komunikacja bez barier”. Jej celem jest pomoc dzieciom, które mają trudności z mową, w porozumieniu z otoczeniem.


Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC (Alternative and Augmentative Communications), czyli tzw. komunikacji zastępczej (wspomagającej). Z możliwości, jakie daje AAC, korzystają osoby, które z różnych względów nie mogą w stopniu zrozumiałym dla otoczenia posługiwać się mową. Od początku tego roku szkolnego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku testuje program, który ma ułatwić komunikację takim osobom dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej: „Mówię, więc jestem – komunikacja bez barier”. Placówka w jej ramach testuje program służący do porozumiewania się przy wykorzystaniu smartfona i bezpłatnej aplikacji „LetMeTalk”.
– Z aplikacji korzystają uczniowie klasy VI szkoły podstawowej uczęszczający do zespołu edukacyjno-terapeutycznego. Innowację w ośrodku wprowadza pani Dorota Żurek – specjalista od komunikacji alternatywnej – mówi Elżbieta Krupa, Dyrektor SOSW w Świdniku.
Taka forma komunikacji została wprowadzona z myślą o uczniach, którzy z różnych przyczyn, nie są zdolni do pełnej komunikacji, uczniach niemówiących lub tych, którzy nie są w stanie posługiwać się nią zrozumiale, np. osobach z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub głuchoniewidomych). Aplikacja ułatwia wypowiadanie się ucznia podczas zajęć szkolnych, pozwala na określenie czasu, pogody, układanie i odczytywanie planu zajęć szkolnych itp. W skali kraju wciąż jeszcze niewiele osób używa tego systemu, a zapotrzebowanie jest ogromne. Brakuje specjalistów, którzy potrafią nauczyć używania AAC.
– Taki system komunikacji pomoże zapewnić lepsze warunki życia, rozwoju i rehabilitacji. Na razie innowacja obejmuje pięciu uczniów, ale w przyszłości planowane jest objęcie nią większej ilości potrzebujących. To niezwykle ważne, by na wszelkie możliwe sposoby przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs, który w ubiegły poniedziałek, 23 października, odwiedził placówkę, by na własne oczy przekonać się, jakie możliwości stwarza ACC. (w)