Na pomoc Łukaszowi i innym

Dzięki akcji baza dawców szpiku powiększyła się o kolejnych 118 osób

„Pomóż Łukaszowi i innym” – to akcji, jaka odbyła się w Zespole Szkół w Trawnikach. Jej efekt to 118 nowo zarejestrowanych osób w bazie dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.


Akcję na terenie szkoły zorganizowano głównie z myślą o Łukaszu Dudku, absolwencie trawnickiej szkoły, który choruje na białaczkę i pilnie potrzebuje dawcy szpiku. Dlatego dyrektor placówki Katarzyna Balcerek oraz Szkolny Klub Wolontariusza włączyli się do akcji organizowanej przez Fundację DKMS.
– Promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży to niezwykle ważny element edukacji. W naszych szkołach tę wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka widać przy okazji takich akcji jak „Paczka mikołajkowa dla podopiecznych z domu dziecka w Tuligłowach” czy włączenie się uczniów z w zbiórkę darów dla kombatantów. Młodzież regularnie pomaga także bezdomnym i potrzebującym zwierzętom oraz pomaga w propagowaniu ich praw – wylicza wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs. (w)