Pomóc misjom

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Kościół w Polsce obchodził Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: „Eucharystia źródłem misji”, co jest nawiązaniem do tematu trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce – „Eucharystia daje życie”.


Modlono się za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie. Ponad 5 miliardów ludzi nie doświadczyło dotąd radości płynącej z ewangelii. Serdeczną modlitwą otoczono też misjonarki i misjonarzy, którzy obecnie niosą orędzie Chrystusa na krańcach świata. Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji (dane z 1 października ubiegłego roku) na misjach pracuje 1903 polskich misjonarzy (o 101 mniej niż rok wcześniej).

Kapłani diecezjalni, osoby konsekrowane i wierni świeccy posługują w 98 krajach. Ewangelizują w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, w Oceanii i na Alasce. By mogli pomagać, potrzebują wsparcia modlitewnego i finansowego. Średnia ich wieku wynosi 53 lata. W ciągu ostatniego roku 28 polskich misjonarek i misjonarzy zmarło, niektórzy przeszli na emeryturę, a niektórzy wrócili do kraju by podreperować nadszarpnięte zdrowie.

Jeszcze inni po zakończeniu umowy misyjnej przeszli do duszpasterstwa w Polsce lub w Europie. W obecnym roku odnotowano w Polsce spadek powołań misyjnych wśród duchowieństwa, ale rozwija się wolontariat misyjny. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, w tym roku do posłania misyjnego przygotowuje się 11 osób. 8 z nich to kapłani diecezjalni, 2 to siostry zakonne 1 osoba świecka.

Misjonarzy można wspomagać przede wszystkim stałą modlitwą, ofiarowaniem cierpienia w intencji misji i misjonarzy, a także wysyłając SMS o treści MISJE na numer 72032, albo wpłacając ofiarę na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ul. Byszewska 1, 03 – 697 Warszawa Bank PEKAO S.A. I O/ Warszawa 06 1240 1037 1111 0000 0691 6772.

Elżbieta Kasprzycka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here