Pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Ponad 35 tysięcy wniosków o przyznanie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim. Świadczenie jest wypłacane od początku października.


– W województwie lubelskim nasi pracownicy do końca 2019 roku rozpatrzyli ponad 22,4 tysięcy wniosków, z czego 19,9 tys. zakończyło się przyznaniem świadczenia. Decyzji odmownych było mniej niż 2600 – wylicza Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Co było przyczyną decyzji odmownych? – Brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, przekroczenie limitu dochodu, a w mniej licznych przypadkach: mieszkanie za granicą, przebywanie w zakładzie karnym albo wiek poniżej 18. roku życia – tłumaczy pani rzecznik.

Przepisy o „świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych” weszły w życie 1 października 2019 roku. Przysługuje ono osobom, które spełniają łącznie kilka warunków. Trzeba mieć ukończone 18 lat, legalnie mieszkać w Polsce, mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a dochód ze świadczeń finansowanych z pieniędzy publicznych musi być niższy niż 1,6 tys. złotych brutto.

„Pełne 500 złotych” dostają osoby, których dochód z innych świadczeń pieniężnych z budżetu państwa nie przekracza 1,1 tys. złotych brutto. Jeżeli dochód jest wyższy, wypłata odbywa się według reguły „złotówka za złotówkę”. Dodatek „uzupełnia” wówczas kwotę otrzymywanych świadczeń tak, by wszystkie łącznie wynosiły 1,6 tys. złotych brutto.

Na przykład osoba, która ma emeryturę w wysokości 1,3 tys. złotych, może liczyć na 300 złotych świadczenia. Większość osób, bo około 62 procent, otrzymuje jednak pełne świadczenie, czyli 500 złotych. Świadczenia w wysokości 400-499 zł otrzymuje 8 procent uprawnionych. Po 9 procent dostaje świadczenie w przedziałach 300-399 zł i 200-299 zł. R