Pomocna dłoń

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience zdobyli Certyfikat Szkolnego Klubu Wolontariatu. Konkurs był ogólnopolską akcją zorganizowaną przez Studium Prawa Europejskiego.

34 licealistów z Dubienki przez pół roku zajmowało się wolontariatem. Poświęcali swój wolny czas, siły i zdolności dla pomocy potrzebującym. Konkurs polegał na wykonaniu 11 zadać związanych z działalnością wolontariatu. Uczniowie urządzili między innymi zbiórkę zabawek dla przedszkolaków Gminnego Zespołu Szkół w Dubience. Włączyli się w ogólnopolską akcję „Rodacy Bohaterom”, pomagając polskim kombatantom na wschodzie. Zorganizowali Światowy Dzień Wolontariatu i aktywnie działali w oddziale przedszkolnym GZS.
Licealiści swój Klub nazwali „Auxilio”, czyli „Pomocna Dłoń”. Pracę jako wolontariusze definiują jako formę wyrażania swojej postawy altruistycznej, okazania miłości ludzkiej wobec tych, którzy potrzebują pomocy, a często wstydzą się o nią poprosić. Ich zdaniem taka działalność pomaga młodym ludziom zmierzyć się z problemami czekającymi na nich w dorosłym życiu. Certyfikat traktuję jako zakończenie pewnego etapu, a nie nagrodę, bo najwięcej radości przyniosło im dawanie siebie i bezinteresowne pomaganie drugiemu człowiekowi. Klub zapowiada, że nie zawiesi swojej działalności i już planuje kolejne akcje. (sr)