Pomogą potrzebującym

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Siennica Różana kolejny rok będą mogli korzystać z pomocy żywnościowej. Pierwszego transportu produktów z nowej edycji programu pomocowego, finansowanego przez Unię Europejską, można się spodziewać jesienią, ale już teraz wydawane są skierowania uprawniające do odbioru paczek.

By otrzymać taki dokument trzeba się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej i przedstawić dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe. W przypadku osób samotnie gospodarujących dochód nie może przekraczać 1542 zł 20 gr., a w rodzinie – 1161 zł i 60 gr. na osobę. Potwierdzeniem dochodu mogą być decyzje KRUS lub ZUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pod uwagę bierze się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS w Siennicy Różanej w dni robocze między 7.30 a 15.30 osobiście lub telefonicznie pod numerem: 82 575 92 16. W poprzedniej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa uprawnionych do odbioru paczek było około 300 mieszkańców gminy. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here