Pomysłowość w cenie

Politechnika Lubelska wspólnie z partnerami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu i Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej otrzymała blisko 3 mln zł w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
− Nasze konsorcjum znalazło się w gronie 20 najlepszych zespołów zorientowanych na komercjalizację wyników badań naukowych. Docenieni zostaliśmy za dotychczasowe osiągnięcia oraz atrakcyjność naszych planowanych działań – mówi Paweł Chrapowicki, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.
Przez 2 lata realizowane będzie przez naukowców 15 prac przedwdrożeniowych, których efekty będą wprowadzone w przedsiębiorstwach. Chodzi o produkty i technologie, które pomogą w rozwiązywaniu aktualnych problemów firm z wielu branż, m.in. takich jak: przemysł samochodowy, maszynowy, przetwórstwo rolno-spożywcze czy szeroko pojęta inżynieria środowiska i branża odnawialnych źródeł energii. Mogą one stać się również podstawą do założenia nowych spółek typu spin-off z udziałem uczelni.
− Będziemy zachęcać przedsiębiorców, aby inwestowali w nasze pomysły, a wtedy zyskają zarówno pracownicy uczelni, jak i firmy. Przede wszystkim nastąpi wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Wzrośnie promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększy się ich wpływ na rozwój innowacyjności – przekonuje
dyrektor Chrapowicki.
Część środków naukowcy przeznaczą na ochronę praw własności intelektualnej, zakup materiałów i usług niezbędnych do zweryfikowania opracowanych rozwiązań oraz na promocję uzyskanych rezultatów wśród przedsiębiorstw. MG