Ponad 600 prymusów przeżyło rekrutacyjny szok

Ponad 600 absolwentów lubelskich gimnazjów i szkół podstawowych nie dostało się do żadnej z wybranych przez siebie szkół. Nie pomogła ani wysoka średnia, ani dobra punktacja. Odpadli nawet finaliści olimpiad i uczniowie ze świadectwami z czerwonymi paskami. Będą musieli szukać miejsca w mniej renomowanych lubelskich liceach lub technikach, bo raczej na kontynuację nauki w zachwalanych przez ministerstwo edukacji szkołach branżowych się nie zdecydują


Choć w tym roku lubelski samorząd dobrze przygotował się do rekrutacji podwójnego rocznika uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum, przygotowując dla nich łącznie 10 360 miejsc, to jednak najlepsze szkoły mogły przyjąć tylko tych, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Stąd tak wysokie progi punktowe, jakich nigdy dotąd nie było w Lublinie, zaczynające się od ponad 150 punktów.

Podwójny rocznik rywalizuje o miejsca w liceach

Po podsumowaniu przez Wydział Oświaty i Wychowania UM pierwszego etapu rekrutacji do prowadzonych przez miasto szkół, okazało się, że do liceów ogólnokształcących zostało zakwalifikowanych 2793 kandydatów po szkole podstawowej i 2627 po gimnazjum. Licea ogólnokształcące dysponują jeszcze 306 wolnymi miejscami dla absolwentów klas VIII szkoły podstawowej i 249 wolnymi miejscami dla absolwentów gimnazjum.

Wolne miejsca dla uczniów po szkołach podstawowych mają jeszcze: VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja; VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej; VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej; XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania; XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru; XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1; XX Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 4; XIX Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 5; XII Liceum Ogólnokształcące w ZSCHiPS. Absolwenci gimnazjów mogą szukać miejsc jeszcze w: VII LO; VIII LO; XII LO; XXVII LO; XIX LO; XX LO.

Wielu rozczarowanych

W czwartek, 4 czerwca o godzinie 10.00 wywieszono listy przyjętych w lubelskich liceach, technikach i szkołach branżowych. Największe emocje towarzyszyły tym uczniom, którzy startowali do najlepszych lubelskich ogólniaków. Pod listą przyjętych do III LO im. Unii Lubelskiej słychać było okrzyki radości, a ci, którzy się dostali, z radości rzucali się sobie na szyję. Ci, którym się nie powiodło, cicho odchodzili od tablicy, by szukać swojego nazwiska na listach kolejnych szkół. – Bardzo się cieszę, że się dostałam, startowałam do klasy matematyczno-geograficznej i słyszałam, że ma ją prowadzić super wychowawca – nie kryła w czwartek radości Julia Kijaczko, absolwentka Gimnazjum nr 5 w Lublinie.

– Idę szukać dalej, tu się niestety nie udało. Liczyłem na tę szkołę, bo jestem laureatem olimpiady z historii, no ale nie poszło mi tak, jak myślałem – mówił Kamil, absolwent Gimnazjum nr 18. – Na mojej liście jest jeszcze XXX LO i liczę, że tam się dostanę – dodał. – Przyjęliśmy wszystkich, których mogliśmy, choć zdajemy sobie sprawę, że wielu kandydatów jest rozczarowanych, bo niestety zabrakło dla nich miejsc. Nasza szkoła do naboru podwójnego rocznika przygotowała się już rok temu, zmniejszając liczbę oddziałów do sześciu, by w tym roku móc utworzyć ich dziewięć – tłumaczy Grzegorz Lech, dyrektor III LO. – W poprzednich latach otwieraliśmy po 7-8 oddziałów – dodaje.

W III LO najniższy próg wynosił aż 167 punktów. Najwięcej kandydatów po szkole podstawowej chciało uczyć się w klasie mat.-geo.-ang. (próg to 174 punkty). Kandydaci po gimnazjum wybierali klasę biol.–chem.–mat. (próg 169,40 punkty).

W I LO im. St. Staszica najbardziej oblegana była klasa z międzynarodową maturą na – 32 miejsca było aż 132 osoby chętne. – Do klasy z międzynarodową maturą był w tym roku bardzo wysoki próg punktowy, bo aż 182,35 punkty – mówi Stanisław Stoń, dyrektor I LO. To jedyna taka klasa w szkołach publicznych w całym województwie (klasy z maturą międzynarodową prowadzi jeszcze tylko prywatne Międzynarodowe Liceum „Paderewski” ). I LO było placówką pierwszego wyboru dla 274 gimnazjalistów i 272 uczniów po szkole – podstawowej. Najtrudniej było dostać się do klasy biologiczno-chemicznej (próg punktowy to 170 pkt.) i matematyczno-fizyczno-informatycznej (próg 170 pkt.). – W tym roku przygotowaliśmy miejsca dla 160 uczniów z gimnazjum i 160 ze szkoły podstawowej – informuje dyrektor I LO.

W II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego przygotowano 192 miejsca dla absolwentów gimnazjum i 160 dla absolwentów szkół podstawowych. Najtrudniej było się dostać do klasy biol.-chem. (164,35 pkt.) i klasy geogr.-mat.-ang. (165,20 pkt.). – Ja się niestety tu nie dostałam. Chciałam się uczyć w klasie matematyczno-fizycznej. Będę się odwoływała, bo mam 149,8 punktów a widzę na liście osoby ze 145 punktami. Bardzo mi zależy na tej szkole, bo tu chodziły moje kuzynki – podkreślała Amelia, absolwentka Gimnazjum nr 16.

– Nie ma się co załamywać, będziemy składać odwołanie, choć to dla nas trudna sytuacja – nie ukrywała jej mama Beata.

Uczniowie stawiali też na IX LO im. M. Kopernika – na 160 miejsc było aż 1510 kandydatów z klas III gimnazjum, dla 356 była to szkoła pierwszego naboru. Dla uczniów po szkole podstawowej szkoła również przygotowała 160 miejsc, na które było 1614 kandydatów, a dla 336 osób była to szkoła pierwsza na liście. Najtrudniej było dostać się do klasy mat-geo-ang (158 pkt.) i biol-chem (163,35 pkt.).

Technika wróciły do łask

Do lubelskich techników zostało zakwalifikowanych 1662 kandydatów po szkole podstawowej i 1556 kandydatów po gimnazjum. Łącznie dla obu roczników przygotowano 3616 miejsc. Wciąż jest 266 miejsc, które czekają na absolwentów szkoły podstawowej i 165 dla absolwentów gimnazjum.

Uczniowie po podstawówkach mogą aplikować jeszcze do: Technikum Ekonomicznego (ZSEk) – profil technik organizacji turystyki; Technikum Energetyczno-Informatycznego (ZSEn) na kierunek technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Technikum Samochodowego (ZSS) na kierunek technik pojazdów samochodowych; Technikum Transportowo-Komunikacyjnego (ZST-K), gdzie wolne są kierunki: technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik mechatronik, technik spedytor oraz technik transportu kolejowego. Wolnymi miejscami dysponuje Technikum Budowlane (ZSB), Technikum Drzewne w Lublinie (ZSB), Technikum Chemiczne (ZSCHiPS), Technikum Przemysłu Spożywczego (ZSCHiPS), Technikum Terenów Zieleni (PSBiG) i Technikum Mechaniczne (LCKZiU).

Uczniowie po gimnazjum mogą uczyć się jeszcze w: Technikum Samochodowym (ZSS) na kierunku technik pojazdów samochodowych; Technikum Transportowo-Komunikacyjnym (ZST-K) na kierunkach: technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik spedytor; Technikum Budowlanym (ZSB) na kierunkach: technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa oraz technik renowacji elementów architektury; Technikum Drzewnym (ZSB) na kierunku technik technologii drewna; Technikum Chemicznym (ZSCHiPS) na kierunku technik optyk; Technikum Budowlano-Geodezyjnym (PSBIG) na kierunkach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury i technik inżynierii sanitarnej.

Najtrudniej było dostać się do Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej, gdzie najwięcej punktów wymagano w klasie kształcącej w zawodzie technik elektronik (143,20 pkt.) dla absolwentów gimnazjum i 146,55 pkt. dla uczniów szkół podstawowych) oraz technik teleinformatyk (144,85 pkt.).

Oblegane było też Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół im. W. Grabskiego na Podwalu. Tu najwyższe progi były do klasy technik informatyk (139,80 pkt. dla absolwentów gimnazjum i 138,55 pkt. dla absolwentów szkół podstawowych).

Niełatwo było też dostać się do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej. Aby rozpocząć naukę w klasie kształcącej w zawodzie technik informatyk – uczniowie po gimnazjum musieli mieć minimum 124,40 punkty.

Szkoły branżowe

Najmniej zainteresowania uczniowie wykazywali szkołami branżowymi. Zakwalifikowano do nich 210 kandydatów ze szkół podstawowych (na 416 przygotowanych miejsc) i 142 kandydatów po gimnazjum (na 352 miejsca). Szkoły branżowe prowadzone przez samorząd Lublina dysponują jeszcze 210 wolnymi miejscami dla uczniów po gimnazjum i 103 wolnymi miejscami dla uczniów po szkole podstawowej. Wolne miejsca są m.in. w Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 1 (w zawodach: murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), Branżowej Szkole Spożywczej I stopnia w ZSCHiPS (piekarz, cukiernik) czy Branżowej Szkole Wielozawodowej I stopnia nr 1 w LCKZiU (mechanik pojazdów samochodowych).

Kandydaci do poniedziałku, 8 lipca potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej placówce, dostarczając oryginał świadectwa i oryginał wyników sprawdzianu/testu OKE. Ostateczna liczba kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie opublikowana 12 lipca, w piątek o godz. 12. 00 i wówczas rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Emilia Kalwińska

Liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia w oddziałach (dla uczniów po szkole podstawowej)

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica – klasa międzynarodowa – 182,35 pkt.
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego – klasa biol-chem – 164,35 pkt.
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej – klasa mat-geo-ang – 173,65 pkt.
IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej – klasa biol-chem – 149,50 pkt.
V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie – klasa biol-chem – 159,80 pkt.
IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – klasa biol-chem – 163,35 pkt.
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania – klasa biol-chem – 140;65 pkt.
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego – klasa biol-chem – 150,15 pkt.
Technikum Elektroniczne (ZSEl) – klasa technik elektronik – 146,55 pkt., klasa technik teleinformatyk – 144,85 pkt.
Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS-1) – klasa technik informatyk – 138,55 pkt.
Liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia w oddziałach (dla uczniów po gimnazjum):
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica – klasa międzynarodowa – 175,20 pkt.
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego – klasa geogr-mat-ang – 165,20 pkt.
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej– klasa biol-chem-mat – 169,40 pkt.
IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej – klasa biol-chem – 143,60 pkt.
V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie – klasa biol-chem – 155,40 pkt.
IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – klasa mat-geo-ang – 158 pkt.
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania – klasa mat-geo – 139 pkt.
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego – klasa biol-chem – 142,80 pkt.
Technikum Elektroniczne (ZSEl) – klasa technik elektronik – 143,20 pkt.
Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS-1) klasa technik informatyk – 139,80 pkt.
Technikum Ekonomiczne (ZSEk) klasa technik informatyk – 124,40 pkt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here