Ponad pięć tysięcy miesięcznie na badania

Dr inż. Maciej Szeląg

Dr inż. Maciej Szeląg z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej znalazł się w gronie wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wśród 211 laureatów jest jedynym przedstawicielem kierunku inżynieria lądowa i transport w Polsce.


Dr inż. Maciej Szeląg sześć lat temu rozpoczął pracę w Katedrze Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej. W 2017 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalizuje się w badaniach nad zjawiskami kształtującymi spękania termiczne kompozytów cementowych powstałe w wyniku oddziaływania podwyższonych temperatur. W pracy wykorzystuje m.in. techniki komputerowej analizy obrazu, co stanowi nowatorskie podejście. Razem z innymi naukowcami zajmuje się także nano-modyfikacją struktury matrycy cementowej czy zastosowaniem przemysłowych materiałów odpadowych w produkcji kompozytów cementowych.

– Nagroda ta była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem i wyróżnieniem, tym bardziej, że jest ponad 200 laureatów, a tylko ja zostałem wybrany jako reprezentant dziedziny inżynieria lądowa i transport. To tym bardziej upewniło mnie, że wybrałem właściwą ścieżkę rozwoju i na pewno jest to dla mnie motywacja, aby dalej się rozwijać w tym kierunku – powiedział dr inż. Maciej Szeląg.

Dr inż. Szeląg jest także autorem lub współautorem 13 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej. W maju 2019 r. został laureatem prestiżowego konkursu stypendialnego START dla najzdolniejszych polskich uczonych przed 30. rokiem życia, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Wsparcie stypendialne ministra nauki i szkolnictwa wyższego uzyskały osoby, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. MG