Popływamy w Piaskach…

Plany budowy zalewu na terenie gminy Piaski nabierają realnych kształtów. Samorząd znalazł firmę, która opracuje dokumentację techniczną i kosztorys tej inwestycji. Efekty jej prac poznamy za dwa lata.


Na tę inwestycję mieszkańcy Piask, ale także ościennych gmin, czekają od lat. Mowa o budowie zalewu.

– Słyszałem o tych planach już milion razy, ale mam wrażenie, że niewiele w tej sprawie się dzieje. Fajnie byłoby, gdyby ten zalew powstał, bo mało w okolicy miejsc do rekreacji – mówi jeden z czytelników.

W tym roku Urząd Miasta Piaski wykonał kolejny ważny krok do powstania tej inwestycji – ogłosił przetarg na przygotowanie projektu i kosztorysu planowanej inwestycji. Postępowanie wygrało Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” z Warszawy, które wyceniło swoje usługi na ok. 427 tys. zł. Już wcześniej gmina opracowała koncepcję programowo-przestrzenną zalewu. Według niej zalew retencyjno-rekreacyjny ma powstać w dolinie zalewowej rzeki Giełczew w pobliżu Piask na odcinku pomiędzy mostem w Gardzienicach a mostem na drodze Piaski – Krasnystaw. Koncepcja zakłada budowę dwóch zbiorników: wstępnego o pow. 17,6 ha i głównego o pow. ok. 91,5 ha. Na nim znajdą się trzy wyspy z dostępem do nich przez pomosty stałe lub pływające, na których mogłoby powstać kąpielisko i plaża. Z obiektu korzystać mogliby także wędkarze. Koncepcja przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu. Obiekt miałby być również zabezpieczeniem na wypadek suszy – woda z zalewu mogłaby niwelować jej skutki.

Dokumentacja techniczna i kosztorys budowy zalewu ma być gotowy za dwa lata, zaś samo powstanie obiektu jest uzależnione od środków, jakimi będzie dysponować gmina.

– Budowa zalewu od wielu lat jest tematem rozmów większości mieszkańców – mówi Michał Cholewa, burmistrz Piask. – Byłaby to inwestycja niosąca za sobą niewątpliwie wiele korzyści, poza oczywistą funkcją rekreacyjną. Nasza gmina jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dlatego jeśli pojawiłyby się fundusze na cel związany z budową zalewu, będziemy się o nie także starać. Na tę chwilę realizujemy bardzo ważną część tej inwestycji – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Przygotowanie projektu jest współfinansowanie ze środków WFOŚiGW. (w)