Poprawią Piłsudskiego

Remont końcowego odcinka ul. Piłsudskiego przeprowadzony będzie jeszcze w tym roku

Popękany i nierówny asfalt, krzywe krawężniki – tak wygląda końcowy odcinek położonej na os. Adampol w Świdniku ulicy Piłsudskiego. Jednak jeszcze w tym roku ma się to zmienić, bo miasto planuje położyć tu nowy asfalt.


To niewielka inwestycja, ale jak wskazują urzędnicy, bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców tej części Świdnika.

– Istniejąca nawierzchnia jest w znacznym stopniu zdeformowana, ma widoczne ślady wieloletnich napraw. Wiele do życzenia pozostawia też stan krawężników. Ich linia nie zachowuje założonej geometrii. Najstarsze krawężniki w większości są uszkodzone; te nowsze ustawiono często w sposób nieprawidłowy. Dlatego planujemy odtworzenie stanu pierwotnego geometrii krawędzi jezdni, wykonanie nowej warstwy nawierzchni jezdni, w celu poprawy warunków eksploatacyjnych, odwodnienia, komfortu użytkowania, dostępności i estetyki ulicy – mówią przedstawiciele Ratusza.

Uliczka ma przejść metamorfozę jeszcze w tym roku. Stary asfalt zostanie sfrezowany i zastąpiony nowym o grubości 7 cm; wymienione zostaną też wszystkie krawężniki. Nie chodzi jednak o całą ulicę, a jej ostatni, liczący nieco ponad 180 m odcinek, pomiędzy ulicami Bohaterów Westerplatte a Traugutta. Zadaniem wykonawcy będzie również dostosowanie do wysokości ulicy zjazdów na posesje oraz wyregulowanie studzienek i wpustów kanalizacyjnych.

– Z uwagi na fakt, iż w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, realizacja tego zadania została zlecona w trybie „z wolnej ręki” Przedsiębiorstwu Komunalnemu PEGIMEK Sp. o.o. Planowany termin zakończenia ww. inwestycji to 12.12.2022 r. – informuje Monika Głowacka z Urzędu Miasta Świdnik.

Szacowany koszt inwestycji to 192 tys. zł. (w)