Poprawki poszły słabo

Maturzyści zdajający w te wakacje egzaminy poprawkowe mogli sprawdzić w poniedziałek swoje wyniki. Dobry wynik udało się uzyskać tylko jednej czwartej z nich i ci mają jeszcze szansę dostać się na studia, biorąc udział we wrześniowej rekrutacji.
Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje że do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2016 roku przystąpiło 3529 absolwentów na Lubelszczyźnie. Najwięcej osób próbowało ponownie napisać egzamin z matematyki – 40 procent. Poprawiano również angielski, niemiecki i polski. Zdało niewiele ponad 800 osób. Z możliwości zdania poprawkowej matury mogli skorzystać tylko ci, którzy nie zdali jednego przedmiotu. Osoby, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu na drugą szansę muszą zaczekać rok. W całym kraju do matur poprawkowych przystąpiło 45 903 uczniów. (EM.K.)