Pora zapisów lada chwila

Z początkiem marca ruszy rekrutacja do świdnickich przedszkoli. Zapisać się będzie można przez internet, ale też tradycyjnie, składając papierowe wersje dokumentów. Urzędnicy zapewniają, że miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich chętnych dzieci.

Rekrutacja do przedszkoli obejmuje dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnienie obowiązku szkolnego.

Gmina na zbliżający się rok szkolny dysponuje w sumie 1376 miejscami w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Oferta obejmuje 6 przedszkoli: P nr 2 przy ul. Okulickiego 19, P nr 3 przy ul. Hotelowej 7, P nr 4 przy ul. Piłsudskiego 1, P nr 5 przy ul. Hallera 11, P nr 6 przy ul. Środkowej 2 i P nr 7 przy ul. Hryniewicza 7 oraz oddziały przedszkolne w SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 5.

Urzędnicy zapewniają, że miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich chętnych maluchów. Także tych najmłodszych.

– Według naszych prognoz, miejsc jest wystarczająco. W przypadku trzylatków często jest tak, że rodzice zapisują je do przedszkola w pewnej rezerwie, chcąc na wszelki wypadek zarezerwować sobie miejsce, a ostateczną decyzję odnośnie posłania dziecka do przedszkola podejmą we wrześniu i wówczas rezygnują, a dzieci, które są na liście rezerwowej wchodzą w ich miejsce. Wydaje się, że w tym momencie nie ma potrzeby zwiększania miejsc przedszkolnych, tym bardziej, że mamy je również w szkołach. Ta baza wydaje się wystarczająca – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice do 24 lutego powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wzory dokumentów dostaną w placówkach. Z kolei ci rodzice, którzy z nowym rokiem szkolnym chcieliby przenieść dziecko do innego przedszkola, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice dzieci 2,5-letnich, podobnie jak dzieci zamieszkałe poza gminą, o przyjęcie do przedszkola mogą starać się po zakończeniu postępowania uzupełniającego,

Nabór rozpocznie się 1 marca. Formularz będzie dostępny na stronie internetowej naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnik. Należy go wypełnić i zarejestrować w systemie, a następnie wydrukowany, podpisany i z wymaganymi załącznikami dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Wniosek można też złożyć w formie elektronicznej: podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów i oświadczeń należy przesyłać do przedszkola pierwszego wyboru. Wszystkie wzory dokumentów będzie można też pobrać w przedszkolach.

Na składanie wniosków rodzice będą mieć czas do 19 marca. Do 8 kwietnia wnioski będą weryfikowane, a 9 kwietnia ogłoszone zostaną listy przyjętych kandydatów. Rodzice będą mieć tydzień na potwierdzenie woli przyjęcia (do 16 kwietnia), a 23 kwietnia podane zostaną listy przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca ruszy 1 czerwca.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria, za spełnienie których przyznawane są punkty. W pierwszym etapie postępowania brane pod uwagę będą kryteria ustawowe takie jak np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata lub kogoś z członków rodziny, samotnie wychowywanie dziecka.

W drugim etapie znaczenie będą miały kryteria ustalone przez gminę: praca zawodowa lub nauka rodziców w systemie dziennym, rozliczanie podatku dochodowego na terenie gminy, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej placówki i wskazanie danego przedszkola jako placówki pierwszego wyboru. Więcej informacji dotyczących rekrutacji można znaleźć w BIP UM Świdnik, w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i szkół”. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here